18. Yüzyılda (XVIII) Osmanlı Devleti (Gerileme D.) Testi
Soru 1

18. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar açma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.

Rusya'nın sahip olduğu bu hakkın Osmanlı Devleti'nde;

I. Azınlık isyanlarının çıkması,
II . Kutsal Yerler Sorunu'nun doğması,
III. Rusya'nın Ortodoksları birleştirici güç haline gelmesi

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda izlediği dış politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri “Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayışı ile dış politikalarına yön vermişlerdir. 

Buna göre yukarıda bahsedilen politikanın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan ve Kırım’ın kaybına yol açan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda, "Kırım halkı halifeye bağlı kalmaya devam edecektir." hükmü yer almıştır.

Bu hükmün aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 6

18. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisini Rusya'ya karşı desteklemiştir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 8

Osmanlıların XVIII. yüzyılda Batılılışmayı askerlik alanında başlatması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 9

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hakim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır;

– Rusya Karadeniz’de donanma bulundurabilecektir.
– Rusya’ya kapitülasyonlar verilecektir.

Bu hükümlerin Osmanlı Devleti’ni,

I. ekonomik,
II. hukuki,
III. askeri

alanların hangilerinde olumsuz etkilediği söylenebilir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde taht değişikliğine neden olmuştur?

Soru 12

Osmanlı Devleti ile İran arasında XVIII. yüzyılda yapılan savaşlar sonucunda önemli bir sınır değişikliği olmamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 13

Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ilk yarısında Karlofça ve İstanbul Antalaşmalarıyla yitirdiği toprakları geri almak için Rusya, Venedik ve Avusturya ile yaptığı savaştan sonunda Prut, Pasarofça ve Belgrad Antlaşmaları'nı imzaladı.

Bu antlaşmalarda, sırasıyla hangi devletlere karşı başarılı sayılabilecek sonuçlar alınmıştır?

Soru 14

1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 15

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki gelişmelerle yakından ilgilenmeye başladığı, Avrupalı subaylara Osmanlı ordusunun eğitimi ile alakalı görevler verildiği görülür.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?