18. Yüzyılda (XVIII) Osmanlı Devleti (Gerileme D.) Testi 4
Soru 1

Osmanlı Devleti, Rusya ile Avrupa arasında yer alan Lehistan’ı kontrol edebilmek için Rusya ile askeri mücadelelere girişmiştir.

Osmanlı Devleti’nin bu politikasının, Lehistan’ın hangi özelliği ile ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 2

Osmanlı Devleti 18. yüzyılda bazı devletlerle siyasi ve askeri ittifaklar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ittifak kurduğu devletler arasında yer alır?

Soru 3

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar, geri alma ümidini artıran ve azaltan antlaşmalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 4

XVIII. yüzyılda sıcak denizlere açılmaya çalışan ve genişlemesini Osmanlı'ya karşı sürdüren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma umudu son bulmuştur?

Soru 6

Osmanlı Devleti’nde III. Selim Dönemi’nde kurulan Nizam- ı Cedit ordusu, Mısır’ı işgal eden Fransız ordusu karşısında başarı elde etmiştir.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 7

– Küçük Kaynarca Antlaşması
– Aynalıkavak Tenkihnamesi
– Yaş Antlaşması

Yukarıdaki antlaşma ve düzenlemelerin ortak noktaları arasında;

I. Rusya ile yapılmış olması
II. XVIII. yüzıylda yaşama geçmiş olması
III. Kırım'ın, yazgısı ile ilgili olması

gelişmelerinden hangileri vardır?

Soru 8

1736’da sınır olaylarını bahane eden Rusya, Kırım’ı işgal ederek Azak kalesini alırken, Avusturya da Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açtı. İki cephede savaşan Osmanlı Devleti başarılı olmuş, Avusturya ve Rusya ile Belgrat Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9

-Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile ittifak yaparak ilk kez denge politikası izlemeye başlaması
-Rus savaş gemilerinin, Osmanlı Devleti'ne yardım amacıyla İlk kez Boğazlardan geçiş yapması

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

Soru 10

Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması'yla;

I. Katolikler,
II . Kapitülasyonlar,
III. Kutsal yerler,
IV. Boğazlar

konularından hangilerinde Osmanlı Devleti'nden ayrıcalıklar elde etmiştir?

Soru 11

XVIII. yüzyılda yaşanan Lale Devri'ni başlatan ve sonlandırılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıl içinde Balkanlarda önemli toprak kayıplarına uğramıştır.

Bu kayıplarda,

I. Balkan uluslarına geniş bir inanç özgürlüğü tanınması,
II. yabancı devletlerin bölgeye yönelik siyasi ilgisinin yüksek olması,
III. Rusya’nın bölgedeki toplulukları kışkırtma politikaları izlemesi

durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?