19. Yüzyılda (XIX) Osmanlı Devleti (Dağılma D.) Testi 4
Soru 1

Osmanlı Devleti 19. yüzyıl gelişmelerinde yaşanan gelişmelerden hangisiyle Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmiştir?

Soru 2

Osmanlılar 1724 İstanbul Antlaşması'nı hangi devlet ile imzalamıştır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez?

Soru 4

Osmanlı Devleti'nin Mora İsyanından sonra Ruslarla yaptığı savaşı (1828 - 1829) kaybetmesinde,

I. Sinop Baskını'nın yapılması.
II. Navarin'de donanmasının yakılması,
III. Yeniçeri Ocağının kaldırılması nedeniyle askeri sıkıntılar yaşaması

gelişmelerinden hangileri etkili olmamıştır?

Soru 5

İsveç Kralı'nın Ruslardan kaçarak Osmanlı­lara sığınması hangi savaşa neden olmuş­tur?

Soru 6

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkarılan Muharrem Kararnamesi'yle Düyun-ı Umumiye idaresi kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulabilir?

Soru 7

Sırbistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsız olmasında etkili olan,

I. Bükreş.
II. Edirne,
III. Berlin

antlaşmaları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre imzalanmıştır?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nin yaptığı antlaşmalar­dan hangisi diğerlerine göre daha fazla ka­yıpların verildiği antlaşmadır?

Soru 9

- Danıştay'ın kurulması
- Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması
- Nizamiye Mahkemeleri'nin kurulması
- Düstur denilen kanun dergisinin yayımlanması

Yukarıdaki yenilikler aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

Soru 10

Osmanlı Devleti'ne bağlı Rumlar ilk olarak Eflak'ta ayaklanmış, ancak başarısız olmuşlardır.

Bu gelişmenin ortaya çıkmasında Rumların,

I. Bağımsız olmayı amaçlamaları,
II. Eflak halkından yardım alamamaları,
III. Rusya'dan bekledikleri desteği sağlayamamaları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 11

Osmanlılar Prut Savaşı'nın hemen ardın­dan Rusya ile hangi antlaşmayı imzalamış­lardır?

Soru 12

Osmanlı Devleti, aşağıdaki ayaklanmaların hangisinin ardından Rusya’nın desteğini koruyabilmek amacıyla 1833 yılında Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır?

Soru 13

Abdülmecit Dönemi’nde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir?

Soru 14

Ayastefanos Antlaşması'nın,

I. Büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak.
II. Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahat yapılacak.
III. Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacak.

maddelerinden hangileri Berlin Antlaşmasında da yer almıştır?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Gerileme döne­minde (1699 1792) görev yapan yenilikçi devlet adamlarından biri değildir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dönemi’nde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi’nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?