Anlatım Bozuklukları Testi 3
Soru 1

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 2

(I)Bütün insanların zaafları vardır. Dışişleri mensupları da bu konuda (II)istisna oluşturmaz. (III)Üstelik hele hariciyeciliğin halk çocuklarına (IV)henüz açılmadığı dönemlerde, bu meslek (V)eski Osmanlı ailelerinin çocuklarıyla doldurulmuştu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa, cümlede bir anlatım bozukluğu ya da anlam daralması olmaz?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 4

(I) Yoksul insanları ve (II) çevrelerini adi bulmuş, (III) huzuru ve hayalleri bozulmasın (IV) diye (V) gözlerini kapatmıştır.

Yukarıdaki parçada “onlara” sözcüğü numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse cümledeki anlatım bozukluğu giderilmiş olur?

Soru 5

(I) Bu güzel sabah da, her sabah olduğu gibi saatim tam altıda çaldı. (II) Beni, çalıştığım kliniğe götürecek otobüs, bir saat sonra gelecekti. (III) Otobüse birkaç blok ötedeki bir duraktan biniyordum. (IV) Bu, zamanında işimde olmamı sağlayacak otobüstü ve kaçırmak istemiyordum. (V) Otobüsü kaçırırsam, işime bir saat geç kalmış olacaktım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 6

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 8

Sanatın amacı, kişinin duyarlılığını geliştirmek, dünyaya insanca bakma gücü kazandırmaktır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 11

Avrupa devletlerinin teknoloji ve askeri alanlarda ilerlemesi son yüzyılda olmuştur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

(I)Kendimce pek acıklı (II)bulunduğum (III)durumumu düzeltmek için (IV)aklıma gelen çare, aile içindeki aydın genç kızlara, genç hanımlara (V)başvurarak, onlardan yardım istemek oldu.

Yukarıdaki cümlede, anlatım bozukluğunun giderilmesi için numaralanmış sözcüklerin hangisinde yapısal bir değişiklik yapılmalıdır?

Soru 13

Şairin doğduğu İstanbul (I)şehri hem zengin bir (II)kent, hem de (III)toplumsal gelişmelerin kaynaşma (IV)halinde olduğu (V)bağımsız bir bölgedir.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa, cümlede bir anlatım bozukluğu ya da anlam daralması olmaz?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 15

Ben özel hayatımın bütün sıkıntılarına, acılarına karşın bu binada, bu bahçede çok tatlı, çok mesut saatler geçirmişizdir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

 (I) Tanpınar’la Paris’te buluşmamız, İstanbul’da, Edebiyat Fakültesi’nde başlayan dostluğumuzu perçinledi. (II) Edebiyat Fakültesi’nde Spitzer’in öğrencisi, sonra da Köprülü’nün asistanı olmam ilgisini çekmişti. (III) Ben ise o sıralarda Ondokuzuncu Yüzyıl Türk Edebiyatı’nı okumuş ve hayran olmuştum. (IV) Doğu-Batı karması bir inceleme yöntemini uygulamıştı bu kitabında. (V) Paris’te de bu karma kişiliğiyle geçirdi günlerini, hiç yabancılık hissetmeden.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?