Anlatım Bozuklukları Testi 4
Soru 1

O güzellikler benim için yaratılmamıştı, benim değildi, ödünç verilmişti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Soru 3

Babanız kanlı katilim, ananız düşmanım değildir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 5

Herkes aya benzer, çünkü ay gibi kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Güzellik kadınlara verilen ilk armağan, aynı zamanda alınan ilk şeydir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleden çıkarılırsa, cümlede herhangi bir anlam daralması ya da bozulması olmaz?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 9

Kalemin sayfaya değişi ve gezinişi insanın ilhamlarına coşkunluk kazandırır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Güzel resimler yapardı ama satmayı düşünmezdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?