Atatürk Dönemi İç Politika Testi
Soru 1

1934 yılında soyadı kanununun kabul edilmesiyle;

I. Miras
II. Evlilik,
III. Askerlik

seçeneklerinden hangisinin karışıklıklarına son verilmiştir?

Soru 2

Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerin hangisinin kurulmasında Mustafa Kemal'in etkisi olduğu söylenebilir?

Soru 3

I. Makbule Atadan,
II. Nuri Conker,
III. Mehmet Emin Yurdakul

Yukarıdaki önemli kişilerden hangisi "Serbest Cumhuriyet Fırkası" na üye olmuştır?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Devleti'nde rejime karşı yapılan girişimlerden biridir?

Soru 5

Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de hangi siyasi sistemin benimsendiği aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen ekonomik politikalar arasında yer almaz?

Soru 7

Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?

Soru 8

I. CHP
II. Demokrat Parti
III. Terakki Perver

Yukarıda kurulan partilerden hangisi Atatürk döneminde iktidar olmuştur?

Soru 9

I. Babali Baskını
II. Şeyh Sait İsyanı
III. Sivas Kongresi

Yukarıdaki yaşanan gelişmelerden hangisinde bir hükümet değişikliği yaşanmıştır?

Soru 10

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Atatürk döneminde Cumhuriyet rejimine karşı çıkan isyanların genel özellikleri arasında yer almaz?

Soru 11

''Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Lakin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'' 

Atatürk bu sözleri aşağıdaki hangi olay üzerine söylemiştir?

Soru 12

Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de köklü bir eğitim reformu gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu reformlar arasında yer almaz?

Soru 13

Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de kadın haklarına ilişkin aşağıdaki adımlardan hangisi atılmıştır?

Soru 14

I. Nasturi İsyanı
II. Menemen Olayı
III. Bursa Olayı

Yukaridaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin Musul üzerinden dikkatlerini dağıtmak için İngildete tarafından çıkarılan olaylar arasında yer alır?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından sonra rejime karşı çıkarılan ayaklanmalardan biridir?

Soru 16

Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de hangi yasa kabul edilerek Türk dilinin sadeleştirilmesi ve güncellenmesi amaçlanmıştır?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Menemen Ayaklanması'na ortam hazırlayan nedenler arasındadır?

Soru 18

Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de hangi alanda köklü bir reform gerçekleştirilerek yasalardaki İslami esaslardan uzaklaşılmıştır?