Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi
Soru 1

Atatürk, yurtta ve dünyada barışı savunurken, vatan topraklarının savunulması için Türk ordusunu güçlendirerek her türlü tedbiri almış ve ordunun güçlendirilmesini barışın temel şartı olarak görmüştür.
Atatürk'ün bu tutumu aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada izlediği temel ilkelerden biri değildir?

Soru 3

Lozan Barış Antlaşması’yla;

• Batılı devletler Türkiye’nin milletlerarası alanda bağımsız, eşit bir devlet olduğunu kabul etmişlerdir. Antlaşmayla Misakımillî hedeflerine büyük ölçüde ulaşılmıştır.
• Yabancı devletlere hukuki, adli ve ekonomik alanlarda iç işlerine karışma yetkisi veren kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
• Türkiye’de yaşayan herkes eşit ve aynı haklara sahip Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir.

Verilen bilgilere göre Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4

Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türk - İngiliz ilişkilerini olumsuz etkilediği söylenebilir?

Soru 5

Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Türk ulusu varlığını korumak için ulusal hedeflerini gerçekleştirmek için gerçek dayanağı dışta değil, içte aramalıdır. Şuradan buradan gelecek kuvvetlere dayanarak hedef takip edersek hayal kırıklığına uğrarız. Bu nedenle önce kendi kuvvetlerimize önem vermek durumundayız."

Sözüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki sorunlarından hangisinin çözümüne öncelik verdiği söylenebilir?

Soru 6

1923-1930 yılları arasında Türkiye’nin dış politikada Yunanistan’la yaşadığı önemli iki sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisiyle Türk milleti siyasi ve hukuki alanda bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir?

Soru 8

Yeni Türk Devleti’nin takip ettiği dış politika 1923 - 1932 yılları arası I. dönem, 1932 - 1938 yılları arası ise II. dönem olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi I. dönem Türk dış politikasını ilgilendiren gelişmeler arasında yer alır?

Soru 9

Aşağıdaki yılların hangisinde Misakımilli ilkelerine uygun gelişmeler yaşanmıştır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın 1930’larda işgal ettiği iki devlet doğru olarak verilmiştir?

Soru 11

Türkiye’nin üyesi olduğu ilk uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel programı Misakımillî’dir. Buna göre, Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Misakımillî’nin gerçekleşmesi yolundaki son faaliyet olduğu söylenebilir?