Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 3
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin izlediği dış politikanın sonuçları arasında yer almaz?

Soru 2

Atatürk’ün ölümü nedeniyle bir ay yas ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü siyasi haritası 1939 yılında tamamlanmıştır.

Türkiye'nin aşağıdaki hangi devletle olan sınırı diğerlerinden daha sonra düzenlenmiştir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde Türkiye’nin üye olduğu uluslararası örgütlerden biri değildir?

Soru 5

Atatürk Dönemi'nde yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye'nin dünya platformunda yer alması açısından düşünüldüğünde diğerlerine göre daha kapsamlı bir gelişmedir?

Soru 6

Briand-Kellogg Paktı adını hangi iki ülke dışişleri bakanından almıştır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB’nin yakınlaşmasına etki eden nedenlerden değildir?

Soru 8

Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı okullarla ilgili aldığı kararlarda Batılı devletlerin konu ile ilgili görüşme isteklerini reddetmesinde;

I. İç işlerine karışılmasını önlemek,
II. ABD eğitim modeline yönelmek,
III. Avrupa eğitim anlayışını Türkiye’ye uygun bulmamak

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 9

"Yabancı bir devletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir... "

Mustafa Kemal'in bu düşüncesini Türkiye aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak ispat etmiştir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dış politikasının temel niteliklerinden biri değildir?

Soru 11

I. Nüfus mübadelesi
II. Musul sorunu
III. Hatay sorunu
IV. Yabancı okullar sorunu

Yukarıdaki meselelerden hangileri Milletler Cemiyetine götürülmüştür?

Soru 12

Lozan Barış Antlaşması’nda belirsiz kaldığı hâlde Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’nin aleyhine çözümlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?