Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 4
Soru 1

Avrupa'da silahlanmanın hızlanması, İtalya ve Almanya'nın Boğazlar üzerindeki emellerinin artması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yapılmasında etkili olmuştur?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Paktı’nın üyelerinden biridir?

Soru 3

I. Lozan’da çözülemeyen sorunları çözmek
II. Dünyadaki gelişmelere göre istikrarı devam ettirmek
III. Irak sınırını belirlemek

Türkiye Cumhuriyeti 1923-1932 yılları arasında dış politikada yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

Soru 4

Türkiye’nin 1934 yılında Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile oluşturduğu Balkan Antantı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

Soru 5

Musul, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli kararlarında milli sınırlar içerisinde yer almıştır. TBMM Lozan Konferansı'nda Musul Sorunu'nu lehimize çözebilmek için çok uğraşmış ancak başarı sağlayamamıştır. Türkiye Musul'da halk oylaması yapılmasını istemiş, ancak bunu kabul ettirememiştir.

Bu duruma göre, Musul'da halk oylaması yapılmasını istemeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

I. Dünya Savaşının galipleri İngiltere, Fransa ve İtalya ile mağlup Almanya arasında 1919 yılında imzalanan  ve Almanya’ya ağır koşullar getiren, Almanya’nın sonrasında birçok kez ihlal ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyetine katılmasının nedenlerinden değildir?

Soru 8

Mustafa Kemal’in “Kırk asırlık Türk yurdu yabancı ellerde bırakılamaz.” diyerek şahsi meselesi olduğunu söylediği ve ölümü üzerine çözümünü göremediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

• Sevr Antlaşması'nda Boğazlar, itilaf Devletleri'nin denetiminde olan Boğazlar Komisyonu'na bırakılmıştır.
• Lozan Antlaşması'nda Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştır.
• Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde uluslararası komisyon kaldırılmış, Boğazlar'ın yönetimi TBMM'ye bırakılmıştır.

Yukarıda yer alan maddelere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 10

II. Dünya Savaşında savaşan taraflardan Almanya, İtalya ve Japonya’nın önderliğindeki devletler ile İngiltere, Fransa, SSCB ve ABD’nin önderliğindeki devletleri sırasıyla tanımlayan aşağıdaki ikililerden hangisi doğrudur?

Soru 11

I. Dünya Savaşı sonrası savaşı bitiren antlaşmalar içerisinde hâlen uygulanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonunun hakları Türkiye’ye bırakılmış ve Boğazların her iki yakasında Türk askerinin bulunabileceği vurgulanmıştır.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında;

I. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması,
II. Türkiye’nin dış politikada etkinliğini arttırması,
III. Türkiyenin bölgede güvenliğini sağlamaya çalışması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?