Atatürk İlke ve İnkılapları Testi 2
Soru 1

- Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması
- Sanayi tesisi kuracak girişimcilere vergi muafiyeti getirilmesi
- Aşar vergisinin kaldırılması

Cumhuriyet Dönemi’ne ait bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemek için yapıldığı savunulabilir?

Soru 2

- Pratik olmayan ölçü birimlerinin değiştirilmesi
- Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
- Miladi takvimin kabul edilmesi

verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 3

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra sıra ülkeyi ekonomik yönden kalkındırmaya gelmiştir. Sanayi tesisi kurmak için halkta yeterli sermaye de yoktu.

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hâle getirmiştir?

Soru 4

Atatürk bir konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözlerinde;

I. İnkılapçılık,
II. Milliyetçilik,
III. Laiklik

ilkelerinden hangileri öne çıkmaktadır?

Soru 5

Biz; imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.” Atatürk’ün bu sözleri hangi ilkesiyle ilgilidir?

Soru 6

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

Soru 8

Halkçılık ilkesi halkın yararına olan girişim veya gelişmelerden yanadır.

Buna göre;

I. Çiftçiye ucuz mazot verilmesi
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Soyadı Kanununun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri halkçılık ilkesine uygundur?

Soru 9

Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’nin şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamayacağını belirterek, toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanları kaldırmıştır.

Atatürk’ün bu inkılabının;

I. Devletçilik,
II. Laiklik,
III. Halkçılık

ilkelerinden hangileri doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

Soru 10

Atatürk’ün devletçilik görüşünde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunduğu savunulamaz?

Soru 11

Atatürk, “........... ulusumuz, yazısıyla, kafasıyla medeniyet dünyasının yanında olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz.” demiştir.

Bu sözleriyle Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerden hangisini belirttiği savunulabilir?

Soru 12

Cumhuriyet Dönemi’nde;

- Üretici köylüden alınan aşar vergisi kaldırılmıştır.
- Sağlık kuruluşları yaygınlaştırılmıştır.
- Bazı lakap ve unvanlar yasaklanmıştır.

Bu gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

Soru 15

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, laik bir toplum yapısı oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri olduğu savunulamaz?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili değildir?

Soru 17

3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile,

- Halifelik kaldırıldı.
- Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.
- Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.

Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?

Soru 18

"Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünce ile düşünüp çalışmayı görev edinmelidir." Atatürk'ün bu sözleri, aşağıdaki ilkelerden daha çok hangisi ile ilgilidir?