Atatürk İlke ve İnkılapları Testi 5
Soru 1

Atatürk: "Memleket kesinlikle modern, uygar ve yenilikçi olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın verimli sonuç buna bağlıdır" sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

Soru 2

Devletçilik ilkesinin kabul edilmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

Soru 3

M.Kemal Atatürk'ün "Ölülerden medet ummak, medeni toplumlar için kara bir lekedir." sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 4

Laiklik ilkesinin,

- Dini devlet işlerine karıştırmaması,
- Vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğü tanıması,
- Devletin dinler karşısında tarafsızlığını savunması

özelliklerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 5

Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi için söylenemez?

Soru 6

Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak bulunması gereken koşullar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 7

Türkiye’de kadınlara önce mahalli seçimler, sonra da milletvekili seçimlerinde aday olma ve oy kullanma hakkı verilmiştir.

Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin hayata geçirildiğinin göstergesidir?

Soru 8

Atatürk ilkeleri bir bütün şeklinde Türk milletinin aklın ve bilimin önderliğinde ileri bir toplum olarak en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, uluslar ailesinin bağımsız, eşit ve onurlu bir üyesi olarak demokratik ve laik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini öngörür.

Buna göre Atatürk ilkeleri hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 9

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri, halkçılık ilkesini öngörür. Milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri, devletçilik ilkesinin oluşmasına ortam hazırlamıştır. Laiklik ilkesi ise cumhuriyetçilik, halkçılık ve milliyetçilik ilkeleriyle doğrudan ilgilidir.

Buna göre Atatürk ilkeleri hakkında,

I. Türk milletinin ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır.
II. Birbirlerini destekleyerek ayrılmaz bir bütün oluştururlar.
III. Çağdaş uygarlıklar düzeyine erişmek için benimsenmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra,

- 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
- 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun kabul edilmiştir.

bu yeniliklerin aşağıdaki ilkelerden hangisinin güçlendirilmesine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde şeri mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemeleri de kuruldu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 12

Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?

Soru 13

Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek’’ olarak belirlenmiştir.

Buna göre,

I. Türkçe’nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması
II. Türkçe’nin bilim dili hâline getirilmesi
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

Soru 15

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, Türkiye’nin her zaman modern ve yenilikçi olmasına hizmet eder?