Atatürk'ün Hayatı Testi
Soru 1

Atatürk'ün düşünce hayatının gelişimini sağlayan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 2

Atatürk'ün en çok etkilendiği yerli fikir insanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 3

Atatürk'ün en çok etkilendiği yabancı fikir insanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 4

Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki görevlerden hangisini yürütüyordu?

Soru 5

Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir” diye hitap ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Mustafa Kemal Paşa'nın Harp Okulu'nu bi­tirdikten sonra ilk görev yaptığı yer aşağı­dakilerden hangisidir?

Soru 7

Mustafa Kemal’in isteği ile Türkiye’nin yer altı kaynaklarını işletmek, değerlendirmek ve sanayinin ihtiyacı olan maddeleri, endüstriyel ham maddeleri, enerjiyi üretmek ve bu işlerin yapılması için gerekli sermayeyi sağlamak üzere 1935’te kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütare­kesinden sonra arkadaşı Fethi Okyar ile bir­likte çıkardığı gazete hangisidir?

Soru 9

Atatürk; “Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

Soru 10

Mustafa Kemal "Nutuk" ta hangi yıllar arasındaki olayları anlatmıştır?