Atatürk'ün Hayatı Testi 2
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in gittiği okullar arasında yer almaz?

Soru 2

Mustafa Kemal Paşa'nın Türk halkı tarafın­dan büyük bir kahraman olarak tanınmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Mustafa Kemal Atatürk'e Yüzbaşı Mustafa Bey tarafından "Kemal" ismi aşağıdaki okullardan hangisinde verilmiştir?

Soru 4

Mustafa Kemal Atatürk, Manastır Askeri İdadisinde okurken aşağıdali savaşlardan hangisine katılmak istemiştir?

Soru 5

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kurmay Yüzbaşı" olarak bitirdiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir?

Soru 7

Mustafa Kemal, aşağıdaki savaşların hangisi sırasında "Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şubesi Müdürlüğü" ne atanmıştır?

Soru 8

Mustafa Kemal "Gazeteci Şerif" takma adıyla katılıp Derne ve Tobruk'ta yerel halkı örgütlediği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Mustafa Kemal, 1910 yılında askeri tatbikat için Picardi Manevralarına gidecek heyete seçilmiştir.

Picardi Manevraları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşanmıştır?

Soru 10

Mustafa Kemal, Hareket Ordusu ile aşağıdaki isyanlardan hangisini bastırmıştır?

Soru 11

Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti adına yürüttüğü son resmi görev aşağıda­kilerden hangisidir?