Cümle Bilgisi Testi
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yüklemleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

Soru 3

I. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.
II. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
III. Yaz kış örterdi ağaçlar bu derin maviliği
IV. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?

Soru 4

(I) Gülcemal vapuru kalkarken, güvertesinde orkestra İzmir Marşı'nı çalardı. (II) Gülcemal, bir keresinde seyyar (gezici) sergi yapılmıştı. (III) Türk mallarını sempatik tezgâhlarda Avrupa limanlarına tanıtma gezisine çıkmıştı. (IV) Ondan sonra Samsun, Adana, Tarsus ve Aksu gemilerimiz bu yollarda vızır vızır işler oldular. (V) Ama Ankara'nın, kabul etmeli ki, bu gemiler arasında bambaşka bir yeri, bir saygınlığı vardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, temel yüklemin öğesi olmayan bir arasöz kullanılmıştır?

Soru 5

(I) Şehirler yıkık, gök uzak, baş eğik. (II) Zaman ve taş ezeli iki sahip midir? (III) Yükseldik, karakuşa düştük. (IV) Aslan, kartal ve boğaydık. (V) Çiğ bir ışığı bölüştük.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir eksiltili cümledir?

Soru 6

İhtiyar bey, bütün memlekette kahramanlığı dillere destan olan bu al yanaklı, gür bıyıklı, dağ parçası, heybetli, cesur adama uzun uzun baktı.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7

I. Ömrümün hasretle geçer her günü
II. Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı?
III. Evimde şenliksin, bahçemde bahar
IV. Dallarda sevindir kuşu, güldür çiçeği

Yukarıdaki dizelerin hangi İkisinde birden çok yargı vardır?

Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisi, dolaylı tümleçleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

Soru 9

(I) Kiracı olduğum için kendimi biraz şanslı görürüm. (II) Gerçi ev sahibi olmanın da bazı sakıncaları yok değildir. (III) İnşam bir semte bağlar ister istemez. (IV) Ben ebedi kiracılığın hiç değilse bu avantajını tattım. (V) İstanbul’un tam yirmi semtinde oturmuşum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

Soru 10

Bu konuyu, babasından gizlemiş, ablasına açmıştı.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11

Bu yanlış zihniyetin, daha dün devlet sözcülüğü yapmış ağızlarda yer aldığını, yer almakta devam ettiğini görmek, üzücüdür.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12

I. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
II. Tükendi taneler, kalmadı azık.
III. Sümbül saçın sırma tele uydurmuş
IV. Eteğinde telli turnam çağrışır.

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?