Cümle Bilgisi Testi 2
Soru 1

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısı bakımından farklıdır?

Soru 2

Aşağıdaki dizeleri oluşturan cümleler, yapılarına göre ikişerli sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır?

Soru 3

“Koşarak geldik oyun alanına.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ad cümlesidir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümledir?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin bulunduğu yer bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?  

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yan cümlecik vardır?

Soru 9

(I) Herkesin olmak istediği o eşsiz doğa parçasındayız.
(II) Etrafta yer yer vahşi hayvanların ayak izlerini görüyoruz.
(III) Az ileride, azgınca akan ırmağın üstünde ağaçtan bir köprü…
(IV) Önce tereddüt ediyoruz geçmek için ama sonunda birimiz cesaretini topluyor.
(V) Yavaş adımlarla köprüyü geçiyoruz. 

Bu parçadaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümle değildir?

Soru 11

(I) Ünlü yazar son eserinde tarihsel bir olayı ele almış. 
(II) Eserde olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmemiş. 
(III) Kahramanlar, yönetimde etkili olan insanlar arasından seçilmiş. 
(IV) Konu ile kahramanlar arasında başarılı bir bağ kurulmuş. 
(V) Eserde dönemin dil özellikleri de yansıtılmış. 

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?

Soru 13

(I) Anadolu’nun değişik yerlerini gezen Faruk Nafiz, gözlemlerini çok başarılı bir biçimde dile getirir.
(II) Şiirlerini okurken sanki kendinizi bir filmi izliyormuş gibi hissedersiniz.
(III) Zaman zaman kağnıların tekerlek seslerini, kimi zaman da rüzgarın uğultusunu dinletir size. 
(IV) Halk onu belki de şiirde çok başarılı olduğu için sadece şiirleriyle tanır.
(V) Ancak onun şiirlerinin yanı sıra tiyatro dalında yapıtları da vardır. 

Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 14

“Herkese kızgın; çünkü kimsenin onu anlamadığını düşünüyor.” Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 15

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birleşik cümleye örnek olamaz?