Cümle Bilgisi Testi 3
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Sana bu kitabı doğum gününde hediye etmiştim." cümlesiyle yapıca özdeştir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde cümle, yapıca diğerlerinden farklıdır?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi olumlu, devrik, eylem, soru cümlesidir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde cümle, yapıca diğerlerin­den farklıdır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik yanlış gösterilmiştir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yapıca basit, eylem cümle­sidir?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz kullanılmış­tır?

Soru 9

Genç kadın, son bir çabayla dizleri üstünde döndü, sonra ayağa kalktı. Değneklerden birine tutunarak bir adım attı, sonra bir daha. Değnekleri birer baston niyetine kullanıyordu şimdi. Çok geçmeden bir demir parmaklık ortaya çıktı. Parmaklığın üstünde bir arma vardı.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi nesnesi ortak sıralı bir cüm­ledir?

Soru 11

"Bize geldiğinde geç saatlere kadar oturup konuşurduk." cümlesiyle İlgili aşağıdaki açıklamalardan hangisiyanlıştır?

Soru 12

Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır?

Soru 13

Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün ürünüdür.

Bu cümlenin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem öznesi hem nesnesi ortak sıralı cümledir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bileşik ad cümlesidir?