Cümle Bilgisi Testi 4
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basittir?

Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik zarf tümleci görevindedir?

Soru 3

(I) Birçok insan matematiğin yasalarını bilir ve güzel sa­natların birçoğunda da beceri sahibidir. (II) Fakat çoğu in­san yaşamını yöneten yasalarla, yaşama sanatı denen o güç sanat hakkında çok az şey bilir. (III) Bir insan bir uçak yaparak onunla bütün dünyayı baştan başa dolaşabilir. (IV) Fakat nasıl mutlu, başarılı ve memnun olunacağını öğreten o basit sanatın tamamıyla cahilidir. (V) Sanatları öğrenirken listenin en başına yaşama sanatını koymayı unutmamalıyız.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yapısına göre ötekilerden farklıdır?

Soru 4

 Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öznesi ortak sıralı bir cümledir?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuz, öğelerinin dizilişine göre devrik, yükleminin türüne göre eylem cümlesidir?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe ortaklığı olmayan, bağımsız sıralı cümledir?

Soru 7

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "bileşik" cümleye örnek olamaz?

Soru 8

On bire doğru küçük yokuşu çıkar, tramvay yoluna varır, sola döner, on beş adım atar, kütüphaneye ulaşırım. Ora­dan Fransızca, resimli bir dergi satın alıp çıkarım. Koltu­ğumun altında dergi, kütüphaneden çıkar çıkmaz hemen dalarım bizim sokağa. İnsanları başkadır bizim sokağın; tramvay yolu insanına benzemez.

Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yok­tur?

Soru 9

(I) Dışa kapalı ön avlular kimi yerde kayısı bahçelerine, dar kıvrımlı sokaklara açılıyor. (II) Ardıç ağacından yapılan dikmeler, kayısı kurutmada kullanılıyor. (III) Etrafta kerpiçten yapılmış küçük ve tek katlı binalar göze çarpıyor. (IV) Kızkardeşim bunları ilk gördüğünde "Birinci sınıftaki çocukların yaptıkları resimlere benziyor." demişti. (V) Arada tuğladan yapılmış iki katlı binalar da görülüyor.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

Soru 10

Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde öğe ortaklığı yoktur?

Soru 11

 Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki bölüm eksiltili tümcedir?

Soru 12

Ölümsüzlüğü arayan Gılgamış, tek ölümsüz insan. Utnapiştim'i bulup ondan bu gizi öğrenmek için yola düşer.Hiçbir insanın katlanamayacağı acılara, tehlikelere zorluklara karşı koyar. Onun geçtiği yollardan daha önce bir ölümlü geçmemişti, rüzgâr denizden estiği sürece de hiç kimse geçemeyecekti. Sonunda, Gılgamış, yanakları çökük, yüzü süzgün durumda Utnapiştim'i bulur. Ondan ölümsüzlük veren bitkinin yerini öğrenir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?