Cümlede Anlam Testi 1
Soru 1

(I) İnsanoğlu hiçbir zaman tam tatmin olmuyor hiçbir şeyden. (II) Mutsuzluk, resmen insanların yaşam stili olmuş durumda. (III) Dinledikleri şarkılara da yansımış bu tarz. (IV) Nedenini sorduğunuz zaman ise arabesk bir biçimde böyle yetiştiklerini ve mutluluğun onlara uğramadığını söylüyorlar. (V) İşte bu bir neslin de kaybı demek aslında.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma yer verilmiştir?

Soru 2

(I) Diyarbakır’a uğradığınız zaman mutluluğun damarlarınıza dolanacağını emin olun hissedeceksiniz. (II) Cebinizde bir kuruş dahi olmasın, hiç önemli değil; o içten gülüşleriyle sizi yemeğe davet edeceklerdir. (III) Aynı zamanda yoldan geldiğiniz için de leziz şerbetlerinden ikram edeceklerdir sizlere. (IV) Evsiz mi kaldınız, sizleri huzur dolu evlerinde misafir etmek isteyeceklerdir. (V) Binlerce yıl çeşitli devletlere ev sahipliği yapmış olan bu kent, bu kültürleri de kendi bünyesine katmış.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel yorum içermemektedir?

Soru 3

(I) Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar’ın üzerinde durduğu en güzel romanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. (II) Eserde Uzun İhsan Efendi ve ondan etkilenip içtiği şurubu merak eden Bünyamin’in yaşadığı maceralar anlatılıyor. (III) Tüm olay örgüsünü akıcı ve sürükleyici bir tarzla aktaran roman, bu yönüyle günümüz edebiyatında öne çıkan bir yapıda. (IV) Türk edebiyatında kurgusal yapıya sahip olan romanlarınkalitesi maalesef ki düşük.(V) Ancak bu roman, böylesi düşsel bir yapıya aşkı ve gerçekliği de sığdırarak farklı işler başarıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üslupla (biçem) ilgili bir yargı vardır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma örnek yoktur?

Soru 5

Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel (hayalî) ögelere yer verilmemiştir?

Soru 6

Şiir dediğin, Garip akımının yazdığı değil de İkinci Yenicilerin yazdığıdır aslında. Şiir herkesin anlayamayacağı, ağdalı bir tarza sahip olmalı. Bir tül perdenin ardından okumalı şiiri. Ve anlayabiliyorsa şiirle uğraşmalı.

Bu parçada kendisinin şiir anlayışından böyle sözeden bir sanatçı, şiirlerinde hangisine önem verdiğini vurgulamaktadır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi hem üslup hem içerikle ilgili bir yargı bildirmektedir?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusudur?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen kavramla ilgili değildir?

Soru 10

(I) Yazdıklarıyla adeta bir güneş gibi parladı toplumun üzerinde. (II) Tüm gerçekleri anlatmaktan hiçbir zaman çekinmedi. (III) Toplumun üzerindeki kötü kum fırtınasını ancak böyle bir rüzgâr ile atlatabilirdik zaten. (IV) Bu nedenle korkmadı, toplumdan uzak durmadı. (V) O, içtenliğiyle toplumu bir bilinç gemisine bindirdi ve okyanusa açıldı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?