Cümlede Anlam Testi 3
Soru 1

Seni sürekli diğerlerinden farksız kılmaya çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermektir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

Soru 2

Herkes, insanlığı değiştirmeye çalışıyor ama hiç kimse kendini değiştirmeyi aklından bile geçirmiyor.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

Soru 3

Mutlu olmak için ya elindekini kullanacaksın ya da elindekileri çoğaltacaksın.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

Soru 4

Düşünmeden okumak köreltir, okumadan düşünmek yanıltır.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Yaşamak, gecenin tüm karanlığına rağmen buğulu bir cama güneşi çizebilmektir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

Soru 6

İnsanların birbirlerini daha iyi anlamak için aynı dili konuşmaları değil, aynı duyguyu paylaşmaları önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

Soru 7

Yaşam ne geçmişte ne de gelecektedir, sadece yaşandığı anda gizlidir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişir?

Soru 8

(I) Yaşar Kemal’in dayandığı gerçekler, içinde yer aldığı gerçekler, köyler, kasabalar, kentler, oraları dolduran insanlar, o insanlara özgü duygular, düşünceler, sorunlar bugün için artık “gerçek” değil; bugünün dış dünyasında onları artık bulamayız. (II) Böylece, Yaşar Kemal inanılmaz bir hızla konularını ve sorunlarını geçmişten alan bir romancıya dönüşmüş oluyor. (III) Burada şaşkınlığı yaratan hız etkenidir. (IV) Yoksa zaman içinde her yazarın, ele aldığı konular, sorunlar, duygular ve düşüncelerle geçmişe kayması kaçınılmaz bir şey. (V) Beklenmedik bir gelişme hızının ortaya çıkardığı bu kayma, Yaşar Kemal’i bugün yazmakta olan, bugünün sorunlarını dert edinmiş “gerçekçi” bir yazarı ister istemez tedirgin edecektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

Soru 9

İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur, okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

Soru 11

Hızlı okuma hakkında bir kursa gittim ve “Savaş ve Barış”ı yirmi dakikada okumayı başardım: Olay Rusya’da geçiyor.

Bu cümlede hızlı okumayla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: Günün kitapları ve her zamanın kitapları.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?