İlk Türk İslam Devletleri Testi 4
Soru 1

Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmıştır.

Bu gelişmenin Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 2

1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ,              

Soru 3

Medrese, ribat, darüşşifa mimari örneklerini ilk yapan Türk-İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Anadolu Selçuklu Devleti, diğer Türk-İslam devletlerinden daha fazla ticaretle ilgilendirmişlerdir.

Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

I. imarethane
II. kervansaray
III. darüşşifa

mimari yapılarından hangilerinin artmasına sağlamıştır?

Soru 5

Gazneliler Devleti, farklı etnik unsurları bünyesinde barındıran bir toplum yapısına sahipti. Farklı etnik kökene sahip bu insanları bir arada tutan en önemli unsur İslâm dini olmuştur.

Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6

İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı, Anadolu Selçuklu Devleti’nde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki Ahi teşkilatının kuruluş nedenlerinden biri değildir?

Soru 8

Büyük Selçuklu Devleti'nde hukuki anlaşmazlıkların çözümünde yetkili olan kadıların kararları devlet yöneticilerinin müdahale alanının dışında tutulmuştur.

Bu durumun,

I. yargı bağımsızlığının sağlanması,
II. toplumsal düzenin korunmasının kolaylaşması,
III. merkezi otoritenin zayıflaması

sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?

Soru 9

Firdevsî’nin Şehnâme adlı eserinde adı geçen efsanevi Türk hakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Sultan Melikşah Dönemi'nde, İsfahan ve Bağdat'ta birer rasathane kuruldu. Ömer Hayyam ve Vasıfi gibi bilginler bu rasathanede çalışmalar yaptılar.

Bu bilgi ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 11

963-1187 yılları arasında Afganistan, Özbekistan, İran, Horasan, Pakistan ve Kuzey Hindistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hâkim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasında;

I. Gazneli
II. Anadolu Selçuklu
III. Harzemşahlar

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?