İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 10
Soru 1

I. Türklere ait ilk yazılı eserdir.
II. Söylev türü niteliğindedir.
III. Gelişmiş ve işlenmiş bir Türkçe vardır.
IV. Türk tarihi ve toplumu hakkında etraflı bilgiler içerir.

Yukarıda özellikleri verilen eser, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

Soru 3

Düşmanlara yenilen Türk boyu, tamamen yok olmamak için kendilerine emin bir yer ararlar. Uzun süren bir yolculuktan sonra kimsenin geçemeyeceği dağları aşıp, dağlar arasındaki bir yere yerleşirler. Yıllar içinde çoğalan Türkler buraya sığamazlar ve eski yurtlarına geri dönmek için buradan çıkmaya karar verirler. Demirden bir dağı eritip o bölgeden çıkarlar ve düşmanlarla savaşıp yurtlarını yeniden ele geçirirler.

Bu parçada sözü edilen olayları konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına alt ürünlerden biri değildir?

Soru 5

İslamiyet öncesi Türklerde;

I. Ölen kişinin mumyalanması,
II. Çiçek aşısının uygulanması,
III. 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin yapılması

gelişmelerinden hangileri bilimsel faaliyetlerde bulunulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 6

• Taht kavgaları sıkça yaşanmıştır.
• Birçok Türk devleti kurulmuştur.
• Devletler uzun ömürlü olamamıştır.

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ortaya çıkan yukarıdaki durumlara, aşağıdakilerden hangisi neden olarak gösterilebilir?

Soru 7

Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında;

I. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması,
II. Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması,
III. Avrupa’da skolastik düşüncenin egemen olması

gelişmelerinden hangileri yer alır?

Soru 8

Orta Asya’nın çeşitli yerlerinde Türklere ait kaynaklara rastlanmaktadır. Bu kaynaklardan en önemlisi Göktürklere ait kitabelerdir.

VIII. yüzyıl başlarında Göktürk alfabesiyle yazılan bu kitabeler, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu-millet anlayışı egemen olmuş, kadın-erkek herkes asker sayılmıştır.

Bu duruma göre eski Türkler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10

Bilinen ilk büyük Türk devleti olan Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han’ın oluşturduğu güçlü ordular sayesinde Çin’i yenilgiye uğratmış olmasına rağmen, Çin’e yerleşmeyip Çin’i sadece vergiye bağlamasının sebebi olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk topluluklarından biri değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin göçebe oldukları döneme ait bir sanat eseri olarak gösterilemez?