İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4
Soru 1

Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde;

I. Moğol
II. Çin
III. Rus

devletlerinden hangilerinin etkisi olmuştur?

Soru 2

“Ben hâli vakti yerinde bir millete kağan olmadım. Türk milletinin Türk devletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım, ölesiye çalıştım. Az milleti çok, aç milleti tok kıldım. Yoksul milleti zengin, tutsak milleti efendi kıldım.”

Bilge Kağan’ın bu sözlerine bakılarak onun hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 3

Batı Köktürk Hakanı İstemi Yabgu İpek Yolu ticaretini ele geçirmek için Ak Hunlara karşı Sasaniler ile Ak Hunlar yıkıldıktan sonra da Sasanilere karşı Bizans ile iş birliği yapmıştır.

Bu bilgilere göre ;

I. İpek Yolu’nun stratejik öneme sahip olduğu
II. Köktürklerin politikasını kendi çıkarları doğrultusunda belirlediği
III. Köktürklerin ittifaklar kurarak hâkimiyet alanını korumaya çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4

I. Kürk Yolu
II. İpek Yolu
III. Baharat Yolu

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin ticaret yolları arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır?

Soru 5

Pazırık, Tuyehta, Noin-Ula gibi çok önemli arkeolojik merkezlerde bulunan Hunlardan kalma eserler günümüzde Saint Petersburg Hermitage Müzesinde sergilenmektedir. Buradaki buluntular halı, keçe örtü, at koşum takımları, elbiseler, kemer tokaları, çeşitli silahlar ve bunların üzerindeki hayvan ve bitki süslemelerinden oluşmaktadır.

Buna göre Hunlarda ;

I. Yerleşik hayat özelliklerinin görüldüğü
II. Hayvan üslubunun geliştiği
III. Savaşçı özelliklerin görüldüğü
IV. Gök biliminin gelişme gösterdiği

durumlarından hangileri kesinlikle söylenebilir?

Soru 6

I. Yazının yaygın olarak kullanılmaması
II. Nesilden nesile aktarılan önemli destanların oluşturulması
III. Kurganların dışında günlük yaşamla ilgili kaynaklara az rastlanılması

Yukarıdaki durumlardan hangilerinin Orta Asya Türk devletleri ile ilgili bilgilerin sınırlı kalmasına yol açtığı söylenebilir?

Soru 7

Orhun Kitabeleri II. Köktürk Devleti Dönemi’nde Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Bu kitabeler Türk tarihini aydınlatan, Köktürk alfabesi ile yazılmış ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olma özelliğine sahiptir. Kitabeler, Danimarkalı Thomsen tarafından 1893’te okunmuş ve kitabelerde devlet yönetimi hakkında öğütlerin de yer aldığı bilinmektedir.

Verilen bu bilgilere göre hangisi söylenemez?

Soru 8

“Ben hâli vakti yerinde bir millete kağan olmadım. Türk milletinin Türk devletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım, ölesiye çalıştım. Az milleti çok, aç milleti tok kıldım. Yoksul milleti zengin, tutsak milleti efendi kıldım.”

Bilge Kağan’ın bu sözlerine bakılarak onun hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?