İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 5
Soru 1

I. Kürk Yolu
II. İpek Yolu
III. Baharat Yolu

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin ticaret yolları arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk kültür örneklerinden biri değildir?

Soru 3

Asya Hun Devleti Çinlilerle yaptıkları bir savaş sırasında zor durumda kalır ve onlardan barış is¬ter. Çinliler barış için Hun Hükümdarı Mete’den en sevdiği atını ister, Mete atı hiç düşünmeden verir. Ama Çinliler bununla yetinmeyip istekle¬rini devam ettirir ve hatununu ister. Mete bunu da kabul eder. Son olarak Çinliler Mete’den sı-nırda yer alan hiçbir işe yaramayan kuru bir top¬rak parçasını ister. Çinlilerin her istediğini yeri¬ne getiren Mete buna çok sinirlenir ve Çinlilere’’ Benden ne istedinizse verdim çünkü onlar benim malımdı ama istediğiniz o kuru toprak benim de¬ğil milletimindir, o toprağı korumak için savaşır, gerekirse canımı veririm.” diyerek Çin üzerine sefere çıkar. 

Bu bilgilere göre Hunlarla ilgili ; 

I. Çin egemenliğine girdikleri 
II. Devletin bağımsızlığını önemsedikleri 
III. Vatan toprağını her şeyin üstünde kabul et¬tikleri 

hangileri kesinlikle söylenebilir?
 

Soru 4

Orta Asya Türk devletlerinde, devletin asker ihtiyacını karşılamak amacıyla benimsenen ücretli askerlik uygulamasına rastlanmaz.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 5

I. Taşınabilir malzemeden eşyaların yapılması,
II. Sözlü edebiyatın daha çok gelişmesi,
III. Sözlü hukuk anlayışının gelişmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Türklerin göçebe hayat tarzına sahip olduklarının göstergesidir?

Soru 6

Edebî bir dille yazılan Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerine ait yönetim özelliklerinden biri değildir?

Soru 8

İlk Türk devletleri ile ilgili,

  • eli silah tutan herkesin asker sayılması,
  • töre önünde herkesin eşit sayılması,
  • devletin halk yararına faaliyet yürütmesi

gibi durumların,

I. ordu - millet,
II. sosyal devlet,
III. kanun üstünlüğü

anlayışlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 9

Göçebe hayat yaşayan Türk toplumlarında kalıcı eser çok görülmemiş, daha çok yerleşik hayatın başlaması ile kalıcı eserler görülmeye başlanmıştır.

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yerleşik hayata geçmemesine rağmen kalıcı kültürel eser bırakmıştır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 11

Avrupa Hun Devleti,

I. Roma,
II. Çin,
III. Bizans

devletlerinden hangileriyle siyasi ve askerî mücadele içerisine girmiştir?

Soru 12

I. Hayvan figürleri,
II. Dokuma halı ve kilimler,
III. Seramik tabaklar

Orta Asya Türk kültürüne ait yukarıdaki sanatsal özelliklerden hangileri göçebe yaşam tarzını yansıtmaktadır?