İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 6
Soru 1

I. Dokumacılık,
II. Dericilik,
III. Duvarcılık

Yukarıdaki uğraş alanlarından hangileri İslamiyet öncesi Türklerin göçebe bir yaşam sürdüklerinin göstergesi olabilir?

Soru 2

Mete Han’ın kendisinden toprak isteyen Çin hükümdarına karşı “Toprak milletindir. Onu kimse veremez.” diyerek savaşma kararı alması,

I. Ulusal kültürü koruma,
II. Bağımsız yaşama,
III. Egemenlik haklarını koruma

durumlarından hangilerine önem verildiğinin doğrudan kanıtıdır?

Soru 3

İslamiyet öncesi Türklerde;

I. idikut
II. otacı
III. tigin

unsurlarından hangileri hükümdar unvanlarındandır?

Soru 4

Hunlardan kalan kurganlarda tokalar, büyük kaplar, koşum takımları ve baltaların bulunması, 

I. ölümden sonraki yaşamın varlığına,
II. kişisel mülkiyetin toplumda yaygın olduğu,
III. dinsel hayatın ekonomik etkinliklere yön verdiği

durumlarından hangilerinin varlığına kanıtolarak gösterilebilir?

Soru 5

İlk Türk devletlerinde uzun süreli hapis cezasının uygulanamamış olmasının,

I. yönetim,
II. yaşam,
III. dinsel,

anlayışlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

Soru 6

İlk Türk devletlerinde hükümdarlığın kaynağı ilahi idi. Hükümdarlık yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdır.

Buna göre, ilk Türk devletleri ile ilgili;

I. Ahiret inancı
II. Teokratik bir yapı
III. Tanrı Kral anlayışı

özelliklerinden hangilerine benzer bir durum olduğu söylenebilir?

Soru 7

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

I. Kutluk Devleti
II. Avarlar
III. Uygurlar

Yukarıda verilen Orta Asya ilk Türk devletlerinin hangilerinin kuruluş kronolojisi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 9

Orta Asya'da kurulan İlk Türk devletlerinde ekonominin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

Soru 10

İlk Türk devletlerinde hukuk sisteminin yazılı hale getiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

İlk Türk devletlerine ait ilk bilgilere Çin kaynaklarından ulaşılmasında, Türklerin;

I. boylar halinde yaşamaları
II. yazıyı geç kullanmaları
III. Çok sayıda devlet kurmaları

özelliklerinden hangilerinin doğrudan bir etkisi yoktur?

Soru 12

Orta Asya Türk Tarihi araştırılırken;

I. Türk
II. Hint
III. Bizans

kaynaklarının hangilerinden yararlanılabilir?