İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 9
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 2

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Yazışmalardan sorumlu olan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Orta Asya’daki Türklerin konargöçer bir yaşam tarzı sürdükleri düşünülürse aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları beklenemez?  

Soru 4

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden olan, Türk tarihinde ilk  kütüphaneleri ve ilk vakıfları kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

İslamiyet öncesi dönemde devlet meselelerinin görüşüldüğü meclis olan kurultay, ilk olarak aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde oluşturulmuştur?  

Soru 6

Aşağıda bazı İslamiyet öncesi Türk devletleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7

-Danışma meclisi olan Kurultaylarını (Toylarını) kurmuşlardır
-Ordularında 10 lu sistem oluşturmuşlardır

Yukarıda  verilen öncüllere göre Asya Hun Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 8

Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin sadece Asya’da varlık gösterdiği söylenebilir?

Soru 9

Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış ve Bizans’ta ücretli askerlik yapmış olan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdar unvanlarından biri değildir?

Soru 11

Türkler tarih boyunca Göktürk,Uygur, Arap alfabeleri olmak üzere birçok alfabe kullandılar.

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerindendir?

Soru 12

Aşağıdaki destanlardan hangisi Türklerin hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası yaşam tarzları hakkında bilgi verir?