Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi
Soru 1

Mustafa Kemal 28/29 Mayıs 1919'da yayınladığı Havza Genelgesi'nde işgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesini istemiştir.

Bu bilgiye göre, Havza Genelgesi'nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki millî hareketin, halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?

Soru 3

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

Soru 4

Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinden sonra halkı milli mücadele amacında birleştirme hareketine başlamıştır?

Soru 5

Amasya Genelgesi'nin;

I. Sivas'ta toplanacak olan kongreye her ilden üç temsilci gönderilmelidir.
II. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
III. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.
IV. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.

gibi maddelerinden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymaktadır?

 

Soru 6

Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 19 Mayıs 1919’da yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı Fatih Mitingi ve 23 Mayıs 1919’da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet Mitingi yapıldı.

Bu bilgi ve dönemin koşulları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 7

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?

Soru 8

İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi üzerine bir bildiri yayınlayan Mustafa Kemal, ulusal mücadelenin amaçlarından birinin de padişahı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olduğunu açıkladı.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine yönelik bir girişim olarak nitelendirilebilir?

Soru 9

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar içerisinde Millî Mücadele'nin sesini duyuracak bir gazetenin yayımlanması da vardı.

Bu doğrultuda yayım hayatına 14 Eylül 1919'da başlayan ve üç yıl süreyle yayımlanan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden biri değildir?

Soru 11

Kurtuluş Savaşı başlamadan önce yapılan Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde padişaha ve halifeliğe bağlılık bildirilmiştir.

Buna göre bu kongrelerde aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

Soru 12

23 Nisan 1920'de TBMM'de açılış konuşmasını yapan Sinop milletvekili Şerif Bey, "İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini, hükümetin bağımsızlığını kaybettiğini, bu durumu kabullenemeyen Türk milletinin bağımsız yaşamak amacıyla bu meclisi topladığını" açıklamıştır.

Bu bilgiye göre, TBMM'nin açılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Erzurum Kongresi’nde manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararı alınmışken Sivas Kongresi’nde konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

I. Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 15

Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 16

Erzurum Kongresinde sömürge amacı olmayan devletlerden dış yardım alınabilir maddesi hangi konuda taviz verilmeyeceğini göstermiştir?