Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4
Soru 1

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, "Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919)" ve "Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)" gibi bölgesel nitelikli kongrelerin toplanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?

Soru 3

Geçici bir hükümet kurulması ilk kez ne zaman gündeme gelmiştir?

Soru 4

Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmasında, "Millet hakimiyeti TBMM'de toplanmıştır. Bu meclis, Kurucu Meclis yetkisini elinde bulundurmaktadır. Mevcut Kanun-i Esasi'yi yürürlükten kaldırıp yerine yenisini koyabilir." demiştir.

Mustafa Kemal'in bu açıklaması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
 

Soru 5

Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin çoğunun Millî Mücadele fikrini benimsediklerini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

Soru 7

I. TBMM’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi “kurucu meclis” olduğunun göstergesidir?

Soru 8

İstanbul hükümeti Amasya Görüşmesi'nde kararlaştırılan "Mebusan Meclisi'nin toplanması" fikrini benimserken, "Temsil Kurulu'nun görüşü alınmadan barış görüşmelerine karar verilmeyecektir." kararını kabul etmemiştir.

İstanbul hükümeti bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

Soru 9

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?

Soru 10

Erzurum Kongresi kararlarının aşağıdakilerin hangisinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 11

Birinci TBMM'de ilk hükümet 3 Mayıs 1920'de kuruldu. Bu hükümetin üyeleri milletvekilleri tarafından doğrudan meclis üyeleri arasından seçildi.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

Soru 12

Millî Mücadele’nin askerî aşamasının başarıyla sonuçlandığı ancak cumhuriyetin henüz ilan edilmediği günlerde bir grup milletvekili; milletvekili seçimine ilişkin yasada, beş yıl süreyle belirli bir seçim bölgesinde oturmamış bir kişinin milletvekili seçilemeyeceğine dair bir değişiklik önerisinde bulunmuştur.

Söz konusu önerinin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?

Soru 14

Birinci TBMM’ye karşı çıkan isyanlardan hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılmıştır?

Soru 15

Sevr Antlaşması’nda “Osmanlı Devleti’nde mecburi askerlik sistemine son verilecektir.” Maddesine yer verilmiştir.

İtilaf Devletleri’nin bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

Soru 16

TBMM; saltanatın, hilafetin, vatan ve milletin kurtuluşuna çalışacağını kabul etmişti.

TBMM'nin böyle bir karar almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?