Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 6
Soru 1

İzmir'in işgali sırasında Yunanlılara karşı ilk kurşunu atan Hukuk-ı Beşer Gazetesi başyazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır? 

Soru 3

Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde protesto mitinglerinin düzenlenmesini istemiştir?

Soru 4

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ortaya çıkan;

I. Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi
II. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
III. İstanbul hükümetinin Şeyhülislama fetva yayınlatması
IV. İngilizlerin, Şeyhülislam tarafından yayınlanan fetvaları uçakları ile Anadolu'ya dağıtması
V. TBMM'nin açılması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Milli Mücadele'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların yoğunlaşmasında etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5

Mustafa Kemal aşağıdaki hangi gelişmeden sonra askerlik görevinden istifa etmiştir?

Soru 6

"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz."

Erzurum'da alman bu karar kongre ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Soru 7

Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

 Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde seçilen Temsil Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

Soru 9

Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul'dan Anadolu'ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.

Temsil Kurulu'nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Osmanlı Mebuslar Meclisi, 28 Ocak 1920 tarihinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar almamıştır?

Soru 11

TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden hangisi yargı yetkisinin TBMM tarafından kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 12

Kurtuluş Savaşına Hazırlık döneminde mücadeleyle ilgili tüm faaliyetlerin tek birleştirilmesi ilk defa nerede sağlanmıştır?