Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Testi 4
Soru 1

TBMM, Mustafa Kemal'e kurtuluş Savaşı sırasında tek elden yönetimi gerçekleştirme kararları bir an önce alıp uygulamasını sağ­lamak amacı ile aşağıdaki yetkilerden han­gisini vermiştir?  

Soru 2

Sevr Barış Antlaşması'nın geçersiz olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ile Ermeniler ilk kez Sevr Antlaşması'nın bu kararının geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir?

Soru 4

I. Milne Raporu 
II. Amiral Bristol Raporu 
III. General Harfcord Raporu 

Yukarıda verilenlerden hangileri Doğu Cephesi'yle ilgilidir?

Soru 5

Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında; 

I. Yurdun tüm kaynakları ordunun emrine verildi. 
II. Sovyet Rusya'dan silah ve malzeme yardımı alındı. 
III. Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarıldı 

yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

Soru 6

I. Midilli
II. Sakız
III. Sisam

Lozan Konferansı'nda yukarıdaki adalardan hangilerinin silahsızlandırılması kabul edil­miştir?  

Soru 7

Mustafa Kemal Dönemi'nde;

I. Hatay
ll. Musul
lll. Batum
IV. Kars

bölgelerinden hangileri Misakımilli sınırları dışında kalmıştır?

Soru 8

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephesinde, aşağıdaki devletlerin hangisiyle sınır sorunlarından kaynaklanan bir savaş durumu yaşanmıştır?

Soru 9

İngiltere aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır?

Soru 10

Milli mücadele sırasında elde edilen askeri zaferler beraberinde siyasi başarıları da getir­miştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?  

Soru 11

Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan Konferansına doğrudan katılmamıştır?

Soru 12

Aşağıdaki Savaşlardan hangisini TBMM hükümeti daha önce işgal edilen toprakları geri almak ve düşmanı ülkeden atmak amacı ile başlatmıştır?  

Soru 13

ağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşma­sından önce çözüme kavuşturulan sorun lardan biridir? 

Soru 14

Fransa İle yapılan Ankara Antlaşması İle;

I.Hatay
II.Musul
III.Adana

illerinden hangilerinde özel bir yönetim ku­rulmuştur?  

Soru 15

I. Lozan Antlaşması
II. Montrö Antlaşması
III. Mudanya Ateşkes Antlaşması

Yukarıdakilerden hangilerinde Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlayan bir hüküm yer almaz?