Temel Kavramlar Testi 2
Soru 1

a ve b pozitif tam sayılardır.
a > 1
a · b = 2a + 14
olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 2

a ve b birer pozitif tam sayı ve x reel sayıdır.
a = 26 – 6x
b = 6x – 8
olduğuna göre, a · b çarpımının en büyük değeri kaçtır?

Soru 3

a, b, c birer pozitif tam sayı,
2a – 3b – c = 94
olduğuna göre, a nın en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

İki basamaklı xy ve yx sayıları için,
(xy)2 – (yx)2 = 594·(x – y) bağıntısı vardır.
Buna göre, bu koşulu sağlayan kaç tane xy iki basamaklı sayısı vardır?

Soru 5

a, b, c birer rakam olmak üzere,
a· b = 30
b· c = 42
olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

Soru 6

x, y, z birbirinden farklı birer rakam olmak üzere,
3x + 2y + z = 43
olduğuna göre, y’nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Soru 7

a, b, c birer rakam olmak üzere,
4a + 3b + 2c
ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 8

a ve b tam sayılardır.
– 4 – 5≤b≤3
olduğuna göre, a.b çarpımı en az kaç olabilir?

Soru 9

a ve b negatif tam sayılardır.
a=b+5
olduğuna göre, a+b toplamı en çok kaç olabilir?

Soru 10

a, b ve c pozitif tam sayılardır.
4a=3b
c=a+2
olduğuna göre, c nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Soru 11

a ve b pozitif tam sayılardır.
3a=5b
olduğuna göre, a+b toplamı en az kaç olabilir?

Soru 12

a, b ve c tek tam sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır?