Mudanya Ateşkes ve Lozan Antlaşması Testi
Soru 1

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Lozan Antlaşması'nın imzalandığı tarih tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Lozan Antlaşması'yla Türkiye'ye geri verilen adalar hangileridir?

Soru 4

Lozan Barış Antlaşması'yla; Boğazlar, başkanı Türk olan milletlerarası bir komisyonun denetimine bırakılmıştır.

Buna göre, yeni Türk devleti için; 

I. Avrupa ile ilişkilerinde sorun kalmamıştır. 
II. Egemenlik hakları kısıtlanmıştır. 
III. Uluslararası bir ittifaka katılmıştır. 

yargılarından hangilerinin doğruluğu savunulabilir?

Soru 5

Lozan Antlaşması'yla Türkiye'nin hangi limanları uluslararası ticaret için serbest bölge ilan edilmiştir?

Soru 6

Mudanya Ateşkes Antlaşması, hangi taraflar arasında imzalanmıştır?

Soru 7

Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandıran I. TBMM, Lozan Barış Görüşmeleri'nde kapitülasyonların kaldırılması konusunda yoğun çaba sarfetmiştir. 

Bu çabanın; 

I. İstanbul Hükümeti'nin baskılarından kurtulmak, 
II. Tam ve şartsız bağımsızlığı sağlamak, 
III. Azınlıkların ekonomik etkinliklerine son vermek 

durumlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 8

Lozan Antlaşması'yla Türkiye'nin hangi ülkelerle sınırları belirlenmiştir?

Soru 9

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında hangi ülke arabuluculuk yapmıştır?

Soru 10

Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla hangi şehirler geri alınmıştır?

Soru 11

Türkiye'nin Lozan Konferansı'nda Osmanlı borçlarının hepsini kabul etmeyip, bir bölümünü ödeme konusunda ısrar etmesinde; 

I. Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde birçok devletin kurulduğu, 
II. Ticari ilişkileri sınırlandırmak istediği, 
III. Osmanlı mirasından kaynaklanan sorunlarla herhangi bir ilgisinin kalmadığı 

durumlarından hangilerinin gerekçe olarak kullanıldığı söylenebilir?

Soru 12

Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla hangi ülke, Türkiye'nin bağımsızlığını tanımıştır?

Soru 13

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İtilaf Devletleri İstanbul ve Boğazların TBMM Hükûmeti’ne ait olduğunu kabul ederek Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini kabul ettikleri hâlde Lozan Konferansı’na İstanbul Hükûmeti’nin de katılmasını istemişlerdir. 

İtilaf devletlerinin bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 

Soru 14

Türk heyetinin Lozan Konferansı'nda Türkiye'deki "Yabancı Okullar" konusunu Avrupalı devletlerle görüşmemesinde; 

I. Konunun bir iç sorun olarak görülmesi, 
II. Ulusal bir eğilimin öngörülmesi, 
III. Eğitim ve öğretimin birleştirilmek istenmesi 

durumlarından hangileri daha fazla etkili olmuştur? 

Soru 15

Mudanya Mütarekesi’nin bazı sonuçları şunlardır; 

I. Yunanistanda halk isyan etmiş ve yönetim el değiştirmiştir. 
II. İngiltere’de Lloyd George kabinesi istifa etmiştir. 
III. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. 

Bu sonuçlardan hangileri, Mudanya Mütarekesi’nin başka ülkelerdeki siyasi yapı üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 16

İtilaf Devletleri Lozan Barış Antlaşması'na TBMM'nin yanında İstanbul Hükümeti'ni de çağırmışlardı. Amaçları, iki tarafı birbirine düşürmek ve daha çok taviz koparmaktı. 

İtilaf Devletleri'nin bu amaçlarına ulaşmaları; 

I. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi, 
II. Osmanlı saltanatının kaldırılması, 
III. Büyük Taarruz'un kazanılması 

gelişmelerinden hangileriyle engellenmiştir?

Soru 17

I. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması 
II. Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda mağlup olunması 
III. TBMM’nin Lozan Görüşmeleri’ne çağrılması 

Yukarıdakilerden hangileri halkın TBMM’ye ve orduya olan güvenini sarsıcı etki yaptığı savunulamaz?

Soru 18

Lozan Barış Antlaşması'nda "Türkiye sınırları içinde kalan bütün azınlıklar Türk uyrukludur. Hiçbir ayrıcalıkları yoktur." kararı yer almaktadır. 

Bu kararla Türkiye'nin; 

I. Toplumsal kaynaşmayı sağlamak, 
II. Türkleri ayrıcalıklı kılmak, 
III. İç işlerine karışılmasını önlemek 

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir?