Mudanya Ateşkes ve Lozan Antlaşması Testi 2
Soru 1

Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.

Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?

Soru 2

Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni imzalamasında;

I. Wilson İlkeleri’ne güvenmeleri,
II. Almanya’dan gereken yardımı alamaması,
III. Savaştığı birçok cephede başarısız olması durumlarından

hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 3

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?

Soru 4

İsmet İnönü’nün Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Doğu Trakya’yı savaş yapılmadan alarak diplomatik başarı göstermesi aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? 

Soru 5

Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “ekonomik bağımsızlığını” sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

Soru 7

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisinin Misakımillî ilkeleriyle bağdaşmadığı savunulabilir?

Soru 8

Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde iyi bir diplomat olduğunu kanıtladığı için Lozan’a gönderilen İsmet Paşa, konferansın başlangıcında yaptığı konuşmasında Misakımillî’den ödün verilmeyeceğini söylemiştir.

İsmet Paşa bu tutumuyla öncelikli olarak;

I. bağımsızlık isteğini,
II. uluslararası eşitliği,
III. adaletli temsiliyeti

durumlarından hangilerini savunmuştur?

Soru 9

Lozan Konferansı’nda, İngiltere Musul ve Boğazların statüsü, Fransa borçlar ve kapitülasyonlar, İtalya ise Ege adalarının geleceği ve kabotaj konularına ağırlık vermişlerdir.

Bu duruma bakılarak;

I. İtilaf Devletleri Türkiye üzerindeki çıkarlarını sürdürmek istemişlerdir.
II. Ege adaları Türkiye’ye verilmiştir.
III. Musul ve Boğazlar sorunu kesin çözüme kavuşmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10

Lozan Antlaşması’nda yer alan;

I. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
II. Boğazlardan geçişi uluslararası bir komisyon denetleyecektir.
III. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırı Meriç Irmağı çizecektir.

hükümlerinden hangilerinin “tam bağımsızlık” anlayışı ile çeliştiği söylenebilir?

Soru 11

Lozan Konferansı'nda görüşülen; 

I. Azınlıklar sorunu, 
II. Kapitülasyonlar, 
III. Ermeni yurdu meselesi, 
IV. Nüfus mübadelesi 

konularından hangileri için Mustafa Kemal, Misakımilli'ye ve bağımsızlık ilkesine ters düştüğünden taviz verilmemesini istemiştir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Mütarekesi’nin yapılmasına ortam hazırlayan nedenlerden biri değildir?