Noktalama İşaretleri Testi 3
Soru 1

Yaşadığımız kimi olayları unutmak yitirmek midir ( ) kazanmak mıdır ( ) İnsan unutur ( ) kimi zaman acılarını ( ) kimi zaman da mutluluklarını.

Parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

Soru 2

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir işaret konulmalıdır?

Soru 3

Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken ( ) akşam filesi elinde vapurdan çıkarken görseniz ( ) iriliğine ( ) basit şakalarına rağmen, hakkında kötü bir hüküm vermezdiniz ( )

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

Soru 5

Yeni Türk şiirinin dünya şiirinde yeri nedir ( ) bir karşılaştırma yapabilir misiniz ( )

( ) Modern Türk şiiri Yahya Kemal'le ( ) sokak konuşmasını şiir diline getiren adamla, başlar.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş bırakılan yere noktalı virgül (;) konulmalıdır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki durumların hangisinde "üç nokta" (…) işareti kullanılmaz?

Soru 9

Ucuzdur ( ) vardır illeti ( ) pahalıdır ( ) vardır hikmeti.

Bu atasözünde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmıştır?

Soru 11

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmaz?

Soru 12

Bir lahza tutacağım bana uzanan eli (I) Bir el gözlerimdeki perdeyi sıyıracak (II) Onları bulacağım (III) Ve annem şaşıracak (IV) "Oğlum (V) Ne kadar da büyümüş ben görmeyeli."

Numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) konulmalıdır?

Soru 13

 Bana göre Fazıl Hüsnü'nün şiirinde iki dönem vardır ( ) Birincisi "sezgi" dönemi ( ) ikincisi "akıl" dönemi ( ) "Havaya Çizilen Dünya" ( ) "Çakır'ın Destanı" ve "Taş Devri" birinci döneme aittir.

Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?

Soru 15

Sanatçının şaşkınlığı bitmiş, eşyayı belli yönde yönetme eğilimi başlamıştır. Bu nasıl olmuştur (I) Değişmenin temel nedenleri nelerdir (II) Eski şiirden sıkıldığı için mi (III) o sıralarda gelişen toplumcu akımın etkisinde kaldığı için mi bu yöne kaymıştır (IV) Girdiği bu yeni yolda etkilendiği isimler var mıdır (V)

Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konulmaz?

Soru 16

Aşağıdaki dizelerden hangisinde ünlem işareti (!) kullanılmalıdır?