Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerin denetimi asağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?

Soru 2

Osmanlı Devlet'inde tımar sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3

Osmanlı Devletinde, şehirlerde belirli ihtiyaç mallarının ve ham maddelerin satışının yapıldığı yere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

I. Şeyh’ülislam
II. Reis’ül Küttap
III. Kazasker

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayan görevlilerden değildir?

Soru 5

Osmanlı Devleti’nde “Haksız kazanç sağlayan ve suç işleyen kişilerin mallarına el koymak” usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Osmanlılarda devlete ait olan topraklardan tımar aşağıdakilerden hangisine verilirdi?

Soru 7

Osmanlı Devletinde kişilerin idari mevkileri ile toprakların gelirleri arasında bir paralellik kurulmasıyla meydana getirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisi kalemiye sınıfına dâhil değildir?  

Soru 9

Osmanlı devletinde resmi törenlerin büyük bir önemi vardı.

Aşağıdakilerden hangisi resmi tören düzenlenen durumlardan biri değildir?

Soru 10

Divan-ı Hümayun'un aldığı kararların yürürlüğe girmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmektedir?

Soru 11

XVII. Yüzyılda Keşf-üz-Zünün adlı bibliyografik eserinde binlerce kitabı yazılarıyla tanıtan Cihannüma adı eseriyle de çeşitli ülkeler hakkında bilgi veren bilim adamı kimdir?  

Soru 12

I. Tüccar
II. Sadrazam
III. Vezir

Yukarıdakilerden hangileri Reaya sınıfı içinde yer alır?

Soru 13

Osmanlı devletinde yeni bir padişah tahta geçince birbirinin aynı iki mühür yaptırılırdı.Biri padişahta olan bu mühürlerden diğeri hangi görevliye verilirdi? 

Soru 14

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin salyaneli ve salyanesiz olarak gruplandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?   

Soru 15

Anadolu Selçuklu paralarını Osmanlı paralarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir?

Soru 18

Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi tamamen devşirmelerin bulunduğu bir teşkilattır?

Soru 19

Osmanlı minyatüründe; 

I. Konunun ayrıntılarla çizilmesi 
II. İnsan figürlerinin büyüklüğünün kişilerin mevki ve rütbeleriyle orantılı olarak değişmesi 
III. Perspektif kurallarına uyulması 
IV. Manzara ve çiçek resimlerinin yapılması 

özelliklerinden hangileri yoktur? 

Soru 20

 Osmanlı Devlet'inde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilirdi?