Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 2
Soru 1

Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yürütmede padişahı doğrudan temsil etmez?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin askeri ve idari yönden yetişmeleri amacıyla yapılmıştır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazinesinden sorumlu görevlidir?  

Soru 4

Osmanlı Devleti’nde;

I. Ürün üzerinden vergi alınması,
II. Üretimin tarıma dayalı olması,
III. Fethedilen toprakların padişaha ait olması 

durumlarından hangilerinin toprakların boş bırakılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dirlik Sistemi’nin yararlarından biri değildir?

Soru 6

Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un görevlerinden biridir?

Soru 7

Osmanlı Devleti savaş zamanlarında Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden ne vergisi alırdı?

Soru 8

Geliri, sınır boylarındaki görevlerine karşılık akıncılara verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Adalet halkın, şikâyetlerini doğrudan doğruya hükümdara sunabilmesini ve onun emriyle haksızlıkların giderilmesini gerektirir.

Buna göre Osmanlı Klasik Dönemi’nde reayanın şikâyetlerini sunmak için aşağıdakilerden hangisine başvurduğu söylenemez?

Soru 10

Osmanlı Devleti'nde din, bilim ve sosyal kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordu teşkilatında Kapıkulu Askerlerini oluşturan birliklerden değildir?  

Soru 12

I. Cebelüler
II. Türkmenler
III. Azaplar

Yukarıda verilen ordu birimlerinden hangileri yardımcı kuvvetler sınıfındadır?

Soru 13

"Serdar-ı Ekrem" unvanını aşağıdaki devlet adamlarından hangisi ordunun başında savaşa giderken kullanırdı?

Soru 14

Osmanlı Devletinde padişahın mutlak vekili olan ve padişah olmadığı zamanlarda divan toplantılarına başkanlık yapan devlet görevlisi kimdir?

Soru 15

Kaza ve köylerin güvenliği aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanmıştır?