Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 3
Soru 1

Osmanlılarda, devlete ait olan topraklardan tımar, aşağıdakilerden hangisine verilirdi?

Soru 2

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin başkentleri arasında gösterilemez?

Soru 3

I. Nur-u Osmaniye Camisi
II. Kale ve sur yapımı
III. Tımarlı sipahilerin giderleri

Yukarıdakilerden hangileri için devlet hazînesinden harcama yapılmaz?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bir özelliği değildir?

Soru 5

Osmanlı Devleti'nde, resmi törenlerin büyük bir önemi vardı.

Aşağıdakilerden hangisi resmi tören düzenlenen durumlardan biri değildir?

Soru 6

I. Reis’ül Küttab
II. Sancakbeyi
III. Kazasker
IV. Beylerbeyi

Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangileri Divan-ı Hümayun’un üyelerinden biri değildir?

Soru 7

Osmanlı Devleti'nde yeni bir padişah tahta geçince birbirlerinin aynı iki mühür yaptırılırdı.

Biri padişahta olan bu mühürlerden öteki hangi görevliye verilirdi?

Soru 8

Aşağıdaki saraylardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde yapılmıştır?

Soru 9

Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi yükselme döneminin en ünlü matematikçisi olarak bilinir?

Soru 10

I. Padişah
II. Sadrazam
III. Nişancı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devlet yönetiminde etkili olmuştur?

Soru 11

I. Hukuk teşkilatı
II. Yeniçeri ocağı
III. Devlet yönetimi

Osmanlı Devleti’nde devşirmeler yukarıdaki görevlerin hangilerinde istihdam edilmiştir?

Soru 12

I. Birinci Murad
II. İkinci Mehmet
III. Birinci Ahmet

Yukarıdaki Osmanlı padişahlarından hangileri taht kavgalarını önlemek için bazı düzenlemeler yapmıştır?