Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 4
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde dirlik sahibinin yetki ve görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 2

Üretilen mallarda kar oranının belirlenmesi ve esnaf ile hükümet arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi görevlerini aşağıdakilerden hangisi yerine getirmiştir?

Soru 3

Divan’da alınan kararları "Mühimme Defterleri" ne kaydeden divan görevlisi hangisidir?

Soru 4

Divana son katılan üye aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Eyaletlerin yönetiminden aşağıdaki hangi görevli sorumludur?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Ordusunun özellikleri arasında yer almaz?

Soru 7

Kanunname hazırlayan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

Soru 8

I. Fetva
II. Berat
III. Buyruk

Yukarıdakilerden hangileri Şeyhülislam tarafından verilirdi?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan para birimlerinden biri değildir?

Soru 10

I. Ürün üzerinden alınması
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması

Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?

Soru 11

Osmanlı Devleti'nde, gelir ve giderlerin denetimi aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü dönemlerde alınan vergidir?