Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 5
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde örf hukukunun uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yetkiliydi?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi örfi vergiler arasında yer almaz?

Soru 3

I. Haraç
II. Gümrük
III. Avarız

Osmanlı Devleti’nde görülen yukarıdaki vergi türlerinden hangileri hem gayrimüslim hem de Müslümanlardan alınırdı?

Soru 4

Osmanlı Devleti’nde üstün hizmet gösterenlere verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un gece güvenliğinden sorumlu görevlidir?

Soru 6

Osmanlı Devleti’nde açılan ilk sanat okulu hangisidir?

Soru 7

I. Kafes usulü
II. Müsadere usulü
III. Beşik uleması usulü

Osmanlı’da uygulanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi merkezi otoriteyi zayıflatmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki padişahlardan hangisi “Suz-i Dilara” makamını icat etmiş ve üç binden fazla şarkı bestelemiştir?

Soru 9

Osmanlılarda en gelişmiş sanat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangisi Avrupa tarzında inşa edilen ilk eserdir?

Soru 11

Osmanlı Devleti'nde, aşağıdakilerden hangisi için devlet hazinesinden ödeme yapılmazdı?

Soru 12

Osmanlıdaki ilk mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir?