Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 8
Soru 1

Osmanlı minyatür sanatında;

I. Konunun, ayrıntılarla çizilmesi
II. İnsan figürlerinin büyüklüğünün kişilerin mevki verütbeleriyle orantılı olarak değişmesi
III. Perspektif kurallarına uyulması
IV. Manzara ve çiçek resimlerinin yapılması

özelliklerinden hangisi yoktur?

Soru 2

Osmanlı Devleti’nin fethettiği Balkan şehir ve kasabalarına Anadolu’dan Türkmenler götürerek yerleştirmesi (İskan Politikası) aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

Soru 3

I. Yurtluk
II. Avarız
III. Tımar
IV. Lonca

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ndeki arazi çeşitlerinden değildir?

Soru 4

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi vergiden muaf olup, sadece asker vermekle mükelleftir?

Soru 5

I. Konsolosluk Mahkemeleri
II. Nizamiye Mahkemeleri
III. Cemaat Mahkemeleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri XIX. yüzyılda yargı kurumları arasında yer alır?

Soru 6

Osmanlı Devleti, çiftçiliği bırakarak, köyden kente göç etmek isteyenlerden “çiftbozan” vergisi alırdı.

Bu verginin alınmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Osmanlı Devleti’nde,

I. Şehzadelere geniş yetkiler verilmemiş, deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmişlerdir.
II. Herhangi bir aileye ayrıcalık tanınmamıştır.
III. Kardeş katli yasallaştırılmıştır.

Bu uygulamalardan hangisi merkezi otoriteyi güçlü tutmak amacıyla yapılmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki hangi gelişmeden sonra azınlıklar kendi okullarını açmaya başlamıştır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının otoritesini güçlendiren uygulamalardan biri olamaz?

Soru 10

Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un görevlerinden biridir?

Soru 11

I. Sahn-ı Seman Medresesi
II. Enderun Mektepleri
III. Sahn-ı Süleymaniye Medresesi

Yukarıda verilen eğitim kurumlarından hangilerinde halka açık eğitim verilirdi?

Soru 12

Aşağıdaki yapılardan hangisi ticareti geliştirmeye yönelik hizmet alanları içinde yer almaz?