Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testi 4
Soru 1

Orhan Bey' in Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Fatih'ten itibaren Divanihümayun'a veziriazamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Divanıhümayun, aynı zamanda halkın şikâyetlerinin iletildiği ve bazen padişahın da bu şikâyetlere çözüm ürettiği yerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 2

Osmanlıların Anadolu'daki Türk beyliklerini kendine bağlaması aşağıdakilerin hangisine yöneliktir?

Soru 3

Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divana sadrazamın başkanlık etmesi hangi padişahla başlamıştır?

Soru 4

Osmanlı Devleti;

I. Koyunhisar
II. Birinci Kosova
III. Çirmen
IV. Pelekanon
V. Varna

savaşlarının hangilerini, Bizans’a karşı yapmıştır?

Soru 5

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde bugünkü bakanlar kurulunun görev ve yetkilerini, aşağıdakilerden hangisi yerine getirmektedir?

Soru 6

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Karadeniz’i yeniden "Türk gölü" haline getirdi?

Soru 7

Ankara savaşı sonuçları itibari ile aşağıdaki savaşlardan hangisi ile bir benzerlik gösterir?

Soru 8

Karesioğulları Beyliği, Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına hakimiyeti altına alınmış olup Osmanlı Devleti'nin son verdiği ilk Türk beyliğidir. Böylece Balıkesir, Gelibolu ve çevresi Osmanlı kontrolüne geçmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 9

Osmanlı Devletinin Rumeli de kazandığı ilk toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Fetret Devri’ni aşağıdaki padişahlardan hangisi sona erdirmiştir ?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nde ilk yeniçeri ayaklanması olan “Buçuk Tepe İsyanı” hangi padişah döneminde ve nerede çıkmıştır?

Soru 12

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde aşağıdaki beyliklerin hangisinden “çeyiz” olarak toprak alınmıştır?