Paragraf Testi 4
Soru 1

Felsefe ne birtakım filozofların kendi aralarında kullandıkları özel bir dil ne de hayatta neredeyse hiçbir işe yaramayacağı düşünülen kullanışsız bir şeydir. Felsefe günlük hayatımızın her anına ve her cümlesine biz farkında olsak da olmasak da sirayet eder. -------------- Daha önce Türkçeye, dünya çapında çok satan kitabı Felsefe Portalı çevrilen Zimmer için felsefe, hala hayret etme melekesini yitirmemiş olanların yapabileceği bir etkinlik olduğu için, kitap boyunca okurların kendi kendilerine cevaplamaları gereken pek çok soru bulunuyor.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Soru 2

National Geographic 1888’den bu yana çığ gibi büyüyen bir efsane. Buna, gelişen teknolojiyi takip etmesi, kimi kez de özellikle fotoğrafçılık alanında olmak üzere, teknolojiyi yaratmayı ve ona bizzat yön vermesinin yanı sıra çağı yakalaması da katkı sağlıyor. Temel ilke bilimsellik. Üzerine tek tek yerleştirilen tuğlalarsa, sağlam bilimsel temellerin üzerinde yükselen devasa bir bilgi birikiminin ve tarih kaydının unsurları.
Bu parçaya göre National Geographic’in başarılı olmasında,
I. Bilimselliği temel ilke edinmesi
II. Çağdaş teknolojiyi takip etmesi ve kullanması
III. Fotoğrafçılığa çok önem vermesi
unsurlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 3

Masa, insanlarla hayat arasındaki önemli köprü nesnelerden biridir. Sadece yazmak, çalışmak için değil; yemek ve sohbet gibi çok önemli insan faaliyetlerinin de merkezi. Örneğin ben eve arkadaşlarım geldiğinde koltuklara yayılmak yerine masa etrafında oturmayı; masanın üzerine kitaplar, fotoğraflar, dergiler, yiyecek ve içeceklerle yayılmayı severim.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir?

Soru 4

--------------- Ama içlerinde, eğer hakkını vermek istersen, editörlük başka bir icra. Bir editör kesinlikle kurgu bilmeli. Adına eser denilen şey, yazarı tarafından istendiği kadar kutsanmış olsun sonuçta görücüye çıkmak için de bir terziye ihtiyaç var. İşte editör de bir dil terzisidir.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Soru 5

Sadeliğin ve basitliğin getirdiği anlam, elbette başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu gündelik yaşamda nasılsa sanatta da öyledir. Tarkovski sinemasını izlerken veya bir Çehov öyküsü okurken basitliğin içinden çıkan o gerçekliği hiçbir şeye değişemeyiz. Demek tıpkı olduğu gibi günlük hayatımızda gereksiz olan her şeyi bir kenara itersek aradığımız o anlam da kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Nabizade Nazım'ın 1894 yılında tefrika edildikten sonra 1896 yılında basılmış olan "Zehra" adlı romanı birçok eleştirmen tarafından Türk edebiyatında başarılı bir ilk gerçekçi roman denemesi olarak kabul edilmektedir. Roman üzerine yapılan incelemelerde romanın başarısı; yazarın, karakterlerin psikolojilerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmış olmasına bağlanmıştır. Özellikle başkarakterin kıskanç olduğu kabul edilen kişiliği üzerinde durulmuş, bu nedenle yapıt "kıskançlığın romanı" olarak da adlandırılmıştır.
Bu parçaya göre Zehra romanının “başarılı” kabul edilmesinin nedeni nedir?

Soru 7

Ben yazarın yazdığı konu içinde cinsiyetini kaybettiğine inanıyorum. Bir masayı yazarken masa oluyor yazar, bir erkeği yazarken erkek, kadını yazarken kadın oluyor. Bu tamamen empatiyle ilgili; çünkü edebiyat empati sanatı bence.

Bu sözler aşağıdakilerden hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

Soru 8

Matrix ve ona benzeyen diğer bazı filmler bir neslin zihinsel bir devrim yaşamasına neden oldular. İnsanların yaşama olan bakışını, gerçek algılarını değiştirdiler. Matrix’in bize gösterdiği şuydu: İnsanlar zihinsel olarak belli kalıpların içindeydi; tasavvurları, içinde yaşadıkları fiziksel alanla sınırlıydı. Yaşadığımızı sandığımız dünya simülasyon bir dünyaydı. İşte bunlar özellikle o dönem gençlerinin gerçekliği sorgulamasına sebep oldu.

Bu parçaya göre “Matrix ve ona benzer filmler” o neslin insanlarında nasıl bir etki bırakmıştır?

Soru 9

Parodist akıl, kendisini çevreleyen gerçekliğin, dış koşulların önce farkında olma sonra onu betimleme, onu kırma, felç etme üstünlüğüne sahiptir. Şiir veya başka bir sanat söz konusu olduğunda sanatçıyı kuşatan gerçeklik sadece gündelik dünyadan ibaret değildir, tarihle de kuşatılır sanatçı. Onun kuşatılma biçimi sanat tarihinin akışına müdahale edebiliyor oluşudur. Parodi zamanı kesintiye uğratır, zamanı hızlandırır, ileri alır, geri sarar, görüntüleri karıştırır ve üst üste geçirebilir. Bu parçada söz edilen “parodist akıl” ile ilgili vurgulanmak istenen nedir?

Soru 10

İnsanoğlu birlikte yaşamanın zorunlu kıldığı iletişim ihtiyacı ile konuşmayı keşfetti. Sözler anlatıma yetmediği zaman, söze birtakım ritmik hareketler ve ezgiler kattı. Bu durumda çalışma kolaylaşıyor, daha zevkli oluyordu. Giderek doğanın güzelliklerinden daha çok etkilendiler ve sözleri de güzelleştirdiler, böylece şiir doğdu. Bu şiirler zamanla dans ve müzik ile bir araya gelerek sahne, perde ve seyircilerin de içinde olduğu bir oyuna dönüştü.

Bu parçada ne anlatılmaktadır?

Soru 11

Edison ampulü icat ettikten bir kaç gün sonra yaptığı röportajlardan birinde bir gazeteci ona : “Demek ampulü 1000 defa başarısız olduktan sonra yaptınız, öyle mi?” der. Edison ise: ''Ben 1000 defa başarısız olmadım, ampul 1001 adımlık bir icattı.” yanıtını verir.
Bu parçadan çıkarılabilecek ana fikir tek kelimeyle ifade edilecek olursa aşağıdakilerden hangisi uygun olur?

Soru 12

Bazı insanlar aktif şekilde sosyal olarak yalnız kalma arayışında olsalar da uzun süreli yalnızlığın depresyon ve insanların fiziksel sağlığında çeşitli negatif etkilere sebep olduğuna dair yeterince kanıt var. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör David Anderson ve ekibi fareleri iki haftalığına yalnız bıraktı ve beklenen saldırganlık artışını ve tehlike geçtikten sonra bile kalıcı donup kalma tepkileri de dâhil olmak üzere uyarılara karşı verilen negatif tepkileri gözlemlediler. Yalnız bırakılan hayvanların beyninde daha güçlü tepki vermekten sorumlu olduğuna inandıkları taşikinin 2/nörokinin B peptidi, Tac2/NkB kimyasalının miktarında artış buldular.
Bu parçada sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?