Paragraf Testi 6
Soru 1

(I) Çamaşır kurutma makineleri günümüzde ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline geldi. (II)Kadınların iş hayatına daha fazla girmesi ile birlikte ev işlerine ayrılan vakit eskiye göre büyük oranda azaldı. (III) Ancak yine de bir evin işi öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil, bunu en iyi kadınlar bilir. (IV)Çamaşır kurutma makinalarının çamaşırları asma ve toplama işlerini ortadan kaldırması aslında 1800’lü yılların başında Fransız M. Pochon, kol gücü yardımı ile çalışmakta olan bir kurutma makinesi icadı ile başladı. (V)Elektrikli kurutma makinesi icadı ise 1840’lı yıllarda Brooks Stevens tarafından ilk pencereli ve elektrikli çamaşır kurutma makinesinin üretimi ile başladı.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

Soru 2

Var mı bizde eleştirmen yok mu, şimdi onu araştıracak değilim. Şairlerimize, yazarlarımıza sorun, hemen hepsi yoktur diye kestirip atıyorlar. Bizde yok da nerede var sanki? Fransa'da vardır sanırdık, bizde eleştirmeye özenenlere oradakilerden örnek almalarını öğütlerdik, oysaki orada da yokmuş. Kendisinden çok şeyler umulan genç Fransız romancılardan biri, bir yazısında "Bundan iki üç yıl önceki moda, edebiyat ödüllerine çatmaktı.1953 yılında ise eleştirmenlere kükremek, sağduyuya daha bir uygun bulunuyor." diyor. O ülkenin yazarları da eleştirmenlerin anlayışsızlığından, ödevini gereğince yapamamasından yakınıyor, onlar da "eleştirmenler okumuyor kitaplarımızı, özetlere bir göz atmakla yetinip çıkarıveriyorlar yazılarını, yalnız karınlarını doyurmaya bakıyorlar" diye homurdanıyorlarmış.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 3

Çok önemsiz, çok küçük de olsa, her nedense elden kaçırılan fırsatlar gözde büyütülür. Ayağınıza gelen bir fırsatın değerini zamanında bilmeli ve ona göre değerlendirmelisiniz. Yoksa kaçırılan fırsat büyük de olsa önemsiz de olsa o fırsatı kaçırdığınıza pişman olacaksınız.
Bu parçanın bütününde anlatılmak istenene en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Onun günlüklerinde kendisiyle sürekli savaşan, mücadele eden bir insan görürken, otobiyografisinde bu savaşını göremeyiz. Otuzlu yaşlarında yazdığı günlüklerinde acılarını, pişmanlıklarını, hatalarını günü gününe not etmiştir. Elli yaşına yaklaştığı aylarda kaleme aldığı otobiyografisinde ise pişmanlıktan ve çatışmadan eser yoktur.
Bu parçada bahsedilen yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 5

Samimilik demiyorlar mı, büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden çözümleyiverdiklerini sanıyorlar. Samimi olmak kolaymış gibi! Öyle ya aklınıza geleni, daha doğrusu ağzınıza geleni söyleyiverirsiniz, olur biter. Ya sizin içinizden kötü şeyler doğuyorsa, karşınızdakinin onurunu kıracak sözler söylemek doğuyorsa, samimidir diye onları da mı beğenecek, onları da mı alkışlayacağız!
Bu parçada yazarın eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Mercé Rodoreda ile tanıştınız mı? Ve onun Natalia’sıyla... Çok kıymetli ama çok geç bir tanışma olacak bu hepimiz için. Çünkü Türkçeye yeni çevrilen Güvercinler Gittiğinde, dünya edebiyatının başyapıtlarından biri. Aynı zamanda edebiyatta kadın dilini arayan yazarların yoluna ışık tutacak yetkinlikte bir dile, romanın insan ruhunu arayan doğasını kavrayan güçte bir anlatıma sahip. Hem kendi zamanını kavrayıp onu anlatıyor hem de edebiyatın sonsuzluğa açılan zaman dışı nefesini üflüyor kulaklarımıza.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen kitabın bir özelliğidir?

Soru 7

İtiraf edeyim, Türkçe edebiyattan ya da dünya edebiyatından kalemlerin, özellikle de edebiyatçıların yazdığı denemelerin hasretiyle yaşarım. Çünkü her şeyden önce, çok az yazılırlar ve çok daha azı çevrilir dilimize. Oysa edebiyat dediğimiz sonsuz boşlukta rastgele gezinirken soluklanacak, nerede olduğunuzu, neleri, ne sebeple okuduğunuzu size anlatacak kalıcı, sabit duraklardır onlar. Edebiyatın derinliklerine doğru iyi bir rehber eşliğinde yapılacak, bir yandan oturaklı, diğer yandan da serüven dolu, heyecanlı yolculuklar... Öyle gelir ki bana, sanki altınla, gümüşle, türlü çeşit mücevheratla doldurulmuş bir ganimet sandığıdır edebiyat ve edebi denemeler onun içindeki en nadide parçalardır. Hani şöyle elinize alıp gözlerinizi kıstığınızda kendisine uzun uzun baktıran değerli taşlar misali...
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?

Soru 8

Shakespeare, elbette İngiliz tarihinden esinlendiği eserler kaleme alsa da Roma tarihinden de çokça faydalandı. Bunun sebebi bir alegori ihtiyacından ziyade aldığı Latince eğitimdir. Yaşamadığı tarihleri, görmediği mekânları öyle ustaca anlatıyordu ki seyircileri büyülüyordu. Asıl büyüsü ise kelimelerde saklıydı. Eserlerinde 15 bin kelime kullanmıştır. Bunlardan 2000 tanesi doğrudan Shakespeare’nin kendi icadıydı. Bu kelimeler bugün bile yaşamaktadır. İngiliz ruhunun derinliklerine işlemişlerdir.
Bu parçada Shakespeare’in hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

Soru 9

Tuluatın ölmekte olduğu doğru. Fakat tuluatın hele bizdeki tuluatın devrini bitirmiş olduğunu zannetmiyorum. Ölmüş olabilir ama bu devrini bitirmek demek değildir. Herhangi bir sanat yerini, kendinden çıkmış başka bir sanata bırakırsa devrini ikmal etmiştir. Fransa’da Moliere’in yetişmesiyle, İngiltere’den Shakespeare ile tuluat devrini bitirmiştir ama Moliere ile Shakespeare tuluattan yetişmiştir, hızlarını ondan almış sanatkârlardır.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

“Kişisel Sığınaklar” bitki, hayvan, bahçe, orman ve peyzaj yardımıyla insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını olumlu yönde etkileyerek yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen çiftlikler olarak biliniyor. Ziraatçılar, veterinerler, doktorlar, psikiyatrlar, sosyal bilimciler gibi uzmanlar ortaklaşa çalışarak tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftliklere sosyal bir boyut kazandırıyor ve bu çiftlikleri çocuklar, gençler ve yaşlılar için sosyal bir sağlık ve eğitim merkezi olarak kullanıyor. Tarımın sosyal amaçlı kullanımı; fiziksel ve zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü çekenler, ıslah evlerinde ve huzurevlerinde kalanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar gibi gruplara hitap ediyor.

Bu parçaya göre “Kişisel Sığınaklar”ın oluşturulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Andre Gide ölmüş. Ölümü beni üzdü, saygılı bir hayranlığım vardı ona, günümüz yazarları içinde bence en büyüğü oydu. Yaşlanmıştı, seksenini aşmıştı ama ihtiyarlamamıştı. Gittikçe gençleşiyordu; geçmişin yığıp bıraktığı önyargılardan, bir zamanlar kendisinin de bağlı olduğu eski düşüncelerden silkiniyor, günden güne yenileşiyor, yeni insanın örneği oluveriyordu.
Bu parçada Andre Gide’nin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Soru 12

Bazı eserleri okuduğumuz zaman kime ait olduğunu bilmesek de yazarını kolayca tahmin edebiliriz. Sanki eser kendisini kimin yazdığını fısıldıyor gibidir. Kelimeleri kullanış biçimiyle, anlatımıyla ele veriyordur yazarını.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?