Paragraf Testi 7
Soru 1

"Sanat" ve "zanaat" kavramları ortak çağrışımlar uyandıran, birbirine yakınlığı olan kavramlardır. Her iki kavramda da yapılan işte, ortaya koyulan üründe; denge, orantı, uyum ilkeleri çerçevesinde güzellik ve estetik değerler aranır. Tiyatro, resim, müzik vb. sanatların tek başına salt bir meslek olarak marangozluk, dokumacılık, mimarlık gibi diğer meslek gruplarından bir farkı yoktur. Bir oyuncu, ressam ya da müzisyen; tıpkı marangoz, dokumacı ya da mimar gibi o meslekleri icra eden zanaatçılardır. Ama tüm bu kişiler, yaptıkları işe ileri bir estetik ve düşünsel boyut kazandırarak mesleklerini sanatsal bir boyuta taşırlar.
Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Kalmak, kalmak diyoruz, ama sanat eserleri gerçekten kalıyor mu? İki bin şu kadar yıldır Homeros’un destanları yaşıyor diyoruz, sahiden yaşıyor mu? Fuzuli, Baki ya da daha yakın çağların yazarları mesela Balzac, Stendhal bugün okunuyor mu?
Bunları söyleyen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylerse kendi düşünceleri ile çelişir?

Soru 3

(I)Divan edebiyatı öyle zannediyorum ki kıyamete kadar okunacak. (II) Her ne kadar yeni nesil anlamakta sıkıntı çekiyor ise de okunacak. (III) Ama asıl olan onun okunup okunmaması değil geleneğin yeni nesle aktarılması. (IV)Gelenek nedir sorusunun belki en güzel cevaplarından biri değişerek devam etmek demektir. (V) Ben Divan edebiyatı için bunu başarabildiğimize inanıyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

Soru 4

(I)Dijital fotoğrafla uğraşıyorsanız ister profesyonel ister amatör fotoğrafçı olun bir süre sonra fotoğraflarınızın kapladığı yer başınıza dert olacaktır. (II) Masaüstü bilgisayar ya da el bilgisayarı kullanıyorsanız bilgisayarınızdaki disk kapasitesi yetersiz gelecektir. (III) Genelde ilk yapılan iş yeni bir harici disk satın almaktır ama bu da doğru bir çözüm olmayabilir. (IV) Baştan kuralları belirlerseniz ve doğru kararlar alıp uygulamaya koyarsanız sonradan problem yaşama riskini azaltırsınız. (V)Problem yaşama durumunda da rahatlıkla çözümünüzü uygularsınız. (VI) Bu yüzden sisteminizi baştan doğru yapılandırmanız gerekir, doğru yapılandırmak için de tabi ki bilgi sahibi olmalısınız.
Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın kaç numaralı cümleyle başlaması uygun olur?

Soru 5

Binicilik, binici ve atının seviyesi ve tekniği bakımından sahip oldukları kabiliyeti ortaya koyan bir spor gösterisidir. Binicilik yarışmaları üçe ayrılır: Engelli yarışma, gerek yürüyüş, gerek sıçrama yönünden çok dikkat ve kesinlik isteyen bir yarışmadır. Eğitim yarışmasında, atın eğitim durumu ölçülür. Komple yarışmalarda, engel aşma, eğitim derecesi, binicinin ustalığı, yokuş tırmanış ve iniş, duvar, ağaç kütüklerini aşmalar yapılır.----------
(I)Bedenleri küçük olan jokeyler, pantolon, çizme, bluza benzer jokey ceketi ve takviyeli miğfer taşırlar.
(II)Komple spor gösterileri halinde olduğundan izlemek de çok zevklidir.
(III)Bu yarışmalar için gerek at, gerekse binici yönünden çok yüksek niteliklere ihtiyaç vardır.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir?

Soru 6

Bana göre şiir dili her şeyin üzerindedir. Şiir yazarken asıl amaç iyi ve güzel bir şiir yazabilmek olmalıdır. Bunun için de şiir yazmak için zaman ve emek gerekir. Şiir, “birden içine doğup yazılacak” bir tür değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir şairin düşüncesi olabilir?

Soru 7

Telkâri, Mardin yöresine ait bir gümüş işleme sanatıdır. Ayrıca Ankara'nın ilçesi olan Beypazarı'nda telkâri sanatı geliştirilerek, altın ve gümüş takıda değişik süsleme ve desenlerle günümüze kadar getirilmiştir. Halen Beypazarı'nda 80 ila 120 arasında bu işi yapan atölye vardır. Beypazarı halkı telkâri el sanatını daha işlevsel bir duruma getirmiştir. Telkâri ince gümüş tellerin birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Bu işlem türü çok eski olup, milattan önce 3000'lere dayanmaktadır.
Bu parçadan “telkâri” sanatı ile ilgili
I.Hangi yöreye ait olduğu
II.Yapımında hangi malzemenin kullanıldığı
III.Hangi amaçla kullanıldığı
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8

Lületaşı kolay işlenebilen bir malzemedir. Ocaktan çıktığı zaman nemlidir, içinde su barındırır ve bir bıçakla şekil verilebilecek durumdadır. Aşağı yukarı bir sabun sertliğindedir. Ocaktan çıkartıldıktan sonra malzeme özsuyunu kaybeder ve sertleşmeye başlar. Lületaşı gözenekliliği fazla bir malzemedir ve suyu kolaylıkla absorbe eder. Bu özelliği dolayısıyla bekleme veya işlenme sırasında özsuyunu kaybeden malzeme tekrar suya atıldığı zaman eski yumuşaklığına kavuşur. Ham veya işlenen malzeme yıllarca beklese bile söz konusu işlemden sonra tekrar ve kolaylıkla işlenecek yoğunluğa ulaşır. Bu da malzemeyle çalışan sanatçıya kolaylıklar sağlar.
Bu parçada “lületaşı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Soru 9

Şair Neruda’yı hayata hazırlayan sebeplere baktığımızda doğayı ve sevgiyi bulmaktayız. Neruda, şiiri ile dünya arasındaki bağı çocukluğunu geçirdiği okyanus kıyılarında, Şili’nin ormanları içinde kurmaktadır. İlk şiirini on üç yaşında yazan şair için bu durum adeta bütün yaşamı boyunca bir anlaşma, bir gizil güç olarak deveran etmektedir.
Bu parçadan “Neruda” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 10

(I)Bir fotoğraf yazarak anlatılmaz. (II) İyi bir fotoğraf her zaman kendini anlatabilir çünkü. (III)Yazı kadar güçlü, hatta bazen yazıdan daha güçlü... (IV)Fotoğraf kendine has, başka hiçbir şeyde olmayan bir duyguya ve dokuya sahip. (V)Fotoğrafı yazı ile karşılaştırmak yerine birbirlerini desteklemek konusunda hareket ettiklerinde daha huzurlu eserler ortaya çıkıyor.
Bu parçanın ana fikri hangi cümlede verilmiştir?

Soru 11

Frankenstein, 1818’de yayımlandı ve on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru zirveye çıkıp on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında hız kesen Britanya gotik romanının geç dönem eserlerinden biri olarak edebiyat tarihine geçti. Sadece bir fikir olarak ortaya çıktığı günlerin atmosferiyle, henüz on sekiz yaşındaki yazarının otobiyografik özelliklerinin kurguya yansıma şekliyle, çeşitli eserler ve mitolojik unsurlarla kurduğu bağlarla ve en önemlisi de gündeme, aradan iki yüzyıl geçse de yerlerini kaybetmeyecek biçimde getirdiği sorularla, modern kültürün yadsınamaz bir parçası oldu.
Bu parçada Frankenstein ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 12

(I) Hayatım boyunca kitaplarla iç içe oldum, o sayfaların konusunu bile bilirim. (II) Yaşadığım alanda daima onların bir odası olur. (III) Ama son zamanlarda kitaplarımı düzenleme konusunda sorunlar yaşıyorum. (IV) Gittiğim her yere onları da götürürüm. (V) Bavulumda daima yanımda birden fazla kitap taşımak için yer bulunur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?