Paragraf Testi 9
Soru 1

İkinci Yeni’nin kökleri toplumsal yıkımın ve insan kıyımının en üst düzeye eriştiği yıllarda ortaya çıkmış olan Dadaizm’de aranmalıdır. “Dadaizm”, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve savaşı izleyen yıllarda baş gösteren karışıklık ve karamsarlık, kişi ve toplum ahlakının yozlaşması, inançların sarsılması, değer yargılarının alt üst olması; derin bir umutsuzluğa kapılan, her şeyi kuşkuyla karşılayan genç kuşağı toplumda ve sanatta alışılmış her şeyi yıkmaya ve inkâra yöneltmiştir. Daha sonra bu akım yerini “gerçeküstücülük”e bırakmıştır. Tüm iyi değerlerin çöktüğü ve aklın bu değerleri korumakta zorlandığı, korumaktan öte kargaşanın nedeni olduğunu öne süren Dadaistler, anlam yerine anlamsızlığın yeni bir anlam doğuracağını ve art belleğimizde “başka bir insan” olduğunu savlamışlardır. Burada İkinci Yeni için söylenmesi gereken nokta “anlamsızlığın anlamı”dır. Bu nedenle anlamlandırılan biçim ve anlatı bozulmalıdır. Bozma bilinçli bir edimdir. “Kurulu olan”ın dışında da bir anlam kurulabilir. Şiirde bu nedenle belirlenmişleri yok saymış, belirlediklerini de sürekli değiştirmiş ve kuralsızlaşmışlardır.
Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Oyunculuk ve edebiyatı sanatın bir parçası olarak görüyorum, tıpkı zincirin halkaları gibi diyebiliriz. Mutluyum diyebilirim, hatta daha ziyade Allah’ın lütfettiği şeylerden dolayı şükrediyorum. Çünkü hem kendimi ifade edebilme, hem yazabilme, hem oynayabilme yetisi, akıl sağlığı ve iyi bir aile vermiş.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olabilir?

Soru 3

İşte Peyami Safa’nın hayatının mesleğiyle tanıştığı o an… Öğretmenlik yaptığı okulu bıraktıktan sonra abisi İlhami Safa ile birlikte “20. Asır” isimli bir akşam gazetesi çıkarmaya başladı. Gazetecilik kariyeri bu şekilde başlayan Peyami Safa’ya gazetecilik, başka kapılar da açacaktı. Peyami Safa, 20. Asır isimli gazetelerinde “Asrın Hikâyeleri” isimli bir hikâye serisi başlattı. Öyküler, gazetede isimsiz bir şekilde yer aldı. 30-40’ı aşkın öyküyü okuyan herkes çok beğendi. Üstelik beğenenler arasında Yakup Kadri, Yahya Kemal gibi önemli edebiyatçılar da vardı. Bu isimlerin de teşvikiyle Peyami Safa, öykülerini yazmaya devam etti. Tıpkı bir kere kelimelerin büyülü dünyasına girince kalemini durduramayan herkes gibi o da öykülerin ardından hız kesmeden yeni bir türe, romana geçiş yapacaktı.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

“TEKNOFEST” İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un yeni havalimanında gerçekleştirildi. Katılımın ücretsiz olduğu festival ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artırmak ve geleceğin teknoloji üreten liderleri arasında yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor.
Bu paragrafta “TEKNOFEST” ile ilgili üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Kuzey Yarımküre’de ve Güney Yarımküre’de toprakları bulunan Afrika’nın orta bölümü Ekvator üzerinde yer alır. Bu nedenle Afrika kıtasında tropikal iklim, ılıman Akdeniz iklimi, çöl iklimi gibi farklı iklim türleri görülür. Afrika’nın Ekvator’a yakın nemli bölgelerinde tropikal iklim ve yağmur ormanları görülür. Akdeniz’e kıyısı olan Afrika ülkelerinde kıyı şeridi boyunca ülkemizde de görülen Akdeniz iklimi hâkimdir. Tropikal yağmur ormanları ile çöller arasındaki geçiş bölgelerinde seyrek ağaçlar ve geniş çayırlardan oluşan ve “savana” olarak isimlendirilen bitki örtüsü vardır.
Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 6

On altı yaşındaki Rus Maksim Mikhaliov, bir radyo programında bir orman patoloğunun ağaçların sağlık durumlarını tespit etmek için ne kadar çok çaba harcadığını dinleyince, bu işi yapmanın daha kolay bir yolunu bulabileceğini düşünerek üniversiteden arkadaşlarıyla “Ormancı” adını verdiği bir robot geliştirdi. Dünya Robot Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Ormancı, ağaçların ormandaki konumunu kaydediyor, türlerini tespit ediyor, gövdelerinin boyunu ölçüyor ve ağaçların sağlıklı olup olmadığını tespit ediyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

Soru 7

Japonyanın en yüksek dağı Fuji Dağı’dır. Ancak dahası, Japonya’nın kültürel simgelerinden biridir. Dini anlamı ve sanatsal önemi Japonlar için çok fazla olan Fuji Dağı, UNESCO’nun dünya üzerindeki kültürel miraslar arasında kabul ettiği tek dağdır. Üzerindeki 8 tapınak, 5 göl, sayısız ahşap konaklama evi, mağaralar ve şelaleleriyle Fuji Dağı tam bir görsel şölen sunmaktadır.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

“Fugu” yemek için sofraya oturanlar, aşçının küçük bir hata yapması halinde bunu yaşamlarıyla ödeyebilirler. Çünkü Japon mutfağının literatüre “en ölümcül özel yemek” olarak sunduğu bu yemek, zehirli “fugu” balığından yapılmaktadır. Tek bir balık, otuz lokma halinde bölündüğü takdirde ve her bir lokma bir kişiye düşecek şekilde, otuz kişiyi öldürebilme potansiyeline sahiptir. Yine de Fugu yemeğini yiyenlerin sayısı dünya genelinde artmakta.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur?

Soru 9

Sadık yâri kara toprak olanların mutlaka gitmesi gereken, Âşık Veysel gibi güzel bir halk ozanımıza yakışır bir müze: Âşık Veysel Müzesi. Bizzat kendi evi olan bu yer, önce 1979’da kamulaştırılıyor, ardından ise 1982 yılında müze olarak hizmete giriyor. Onun fotoğrafları, kişisel eşyaları, şiirleri, onunla ilgili yayınlanan eserler ve çok daha fazlasını burada görmeniz mümkün.
Bu parçada ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Kelime anlamı “sıfır noktasından işe başlamak” olan “startup” Türkçede “yeni girişim” olarak tanımlanır. Bir pazar ihtiyacını gidermek için yenilikçi bir ürün ya da hizmet ortaya koyan, hızlı büyüme için tasarlanmış, teknolojiyi kullanan, geniş kitlelere hitap eden, sürekliliğe sahip ve gelişmeye müsait girişim fikirlerine “startup” denir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olabilir?

Soru 11

Çekim olduğunda da vakit ayırdım, ayırabilirim. Anlatacağımı bulduğumda sadece yazma mesaisi kalıyor geriye. Nasıl yazacaksın, konu ne? Bunları bulduktan sonra yazmak daha kolay oluyor.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?

Soru 12

20. yüzyılın başında endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan sanayi makinelerinin sesi, ilerlemenin ve daha iyi bir yaşamın sembolü kabul edilirken, günümüzde endüstrileşmenin olumsuz yönlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gürültü, insan sağlığını hiç de azımsanmayacak ölçüde etkileyen önemli çevresel etkenler arasında. Özellikle trafikten, sanayiden ve eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel gürültü önemli yerel çevre sorunlarından biri.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?