Ses Bilgisi Testi
Soru 1

Okuma sanatı hakkında düşünürken aklıma, "Bunun bir önemi var mı?" sorusu da geldi. Çünkü herkes bir kitabı açıp okuyor.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 2

Sanat adamının toplumun çoğunluğuna, buyruklarına
                                                             I                          II
uymasını istiyorlar. Bazıları sanatın çocukça bir uğraş
                        III                                              IV
olduğunu sanıyor. Bu yüzden eleştirileri sessizce takip ediyorlar.
                                                                               V

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3

Senin gördüğün ağzımın kenarında duran dua, ben ayaklarımın altındaki toprağa, döktüğüm gözyaşına inandım. Öyle uzun ki dünya; katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya. Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte "ünsüz türemesi" görülmektedir?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış birden çok sözcük vardır?

Soru 7

Hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Sabahın ilk
                                             I
ışıklarıyla portakal bahçesine adım atan işçilerin bazıları
      II                              III
günün bitmesine içten içe seviniyordu.
                    IV                                   V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi kaynaştırma ünsüzü almamıştır?

Soru 8

I. Futbol artık tüm dünyada vazgeçilmez bir tutkudur.
II. Bir ressam arkadaşıyla hep aynı saatte buluşurmuş.
III. Seçkin bir yerde yaşamak için kişiliğinden ödün vermiş.
IV. Ligdeki son maçın bu statta oynanacağı söylendi.
V. Bu hikâyenin çıkış noktasını ön sözde belirtiyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

Soru 9

Türklere has telli çalgı aleti olan dombıra gövdesine ritmik vuruşlarla elde edilen sesin uyumuna dayanmaktadır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 10

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok ses olayı vardır?

Soru 11

Sen benim bir külah dondurmam
Beni böyle de sever misin?
Evet dersen bir dakika durmam
Aşkımla erir misin?
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek vardır?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerde aynı ses olayı vardır?