Sözcük Türleri Testi (Zarflar)
Soru 1

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç yoktur?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?

Soru 3

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi, hem durum hem de zaman yönünden belirten sözcükler kullanılmıştır?

Soru 4

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk belirteci yoktur?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üstünlük belirteci" vardır?

Soru 6

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belirteç kullanılmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki parantez içindeki sözcüklerden hangisi zarf değildir?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerdeki parantez içindeki sözcüklerden hangisi zarftır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

Soru 11

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

Soru 12

 "Kötü" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "en" sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisindeki parantez içindeki sözcük belirteç (zarf) değildir?