Sözcük Türleri Testi (Sıfatlar)
Soru 1

Günümüz dünyasında gazeteler eskisi gibi yaygın değil. Bunun birçok sebebi olabilir elbette. Mesela internetin yaygınlaşmasıyla insanların farklı görüşlere aynı anda ulaşması büyük bir nedendir bence. Bu durum büyük bir imkân sağladığı gibi maalesef insanları hazıra konmaya da alıştırıyor.

Yukarıdaki metinde bir ismi belirten kaç sıfat kullanılmıştır?

Soru 2

Niteleme sıfatları çekim eki alınca veya niteledikleri isimler düşünce adlaşır. Bunlara aynı zamanda adlaşmış sıfat da denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfatayer verilmiştir?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi ekiyle türetilmiş bir sıfata yer verilmiştir?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfata yer verilmemiştir?

Soru 6

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı sıfat tamlamasıdır?

Soru 7

Bazı birleşik sıfatlar sıfat tamlamasındaki tamlanan ögesine iyelik eki getirilerek oluşturulur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir birleşik sıfat vardır?

Soru 8

“Bazı” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi adlaşmış sıfattır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa virgülden önceki kelimenin türü değişir?

Soru 11

I. Güzel mi güzel bir gündü.

II. Aniden içeri girince sapsarı yüzüyle kalakaldı.

III. Boş boş işleri hep önümüze getiriyorsun.

IV. Partide büyük mü büyük bir pasta istedi.

V. İyi kötü günlerimiz oldu.

Yukarıdaki pekiştirme sıfatları oluşumuna göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

Soru 12

Ben Gönen ‘de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşümde artık bir serap gibiydi. Birçok yeri unutulan, eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camii ‘ni, karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur?