Sözcük Türleri Testi (Zamirler)
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme zamirden oluşmuştur?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi zamiri, soru zamiri ve belgisiz zamir bir arada kullanılmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyelik eki almış bir zamir vardır?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayanı da, tamlananı da zamir olan ad tamlaması vardır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türden iki zamir kullanılmıştır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem belgisiz sıfat hem belgisiz zamir vardır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "o" sözcüğü kişi zamiri göreviyle kullanılmıştır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan ad tamlaması kullanılmıştır?

Soru 10

Küçük bir çeşmeyim yurdumun

Unutulmuş bir dağında.

Numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde, sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 11

Aylardır Alain'i okuyorum. Sekiz on kitabı masamda duruyor; kimi birini, kimi ötekini açıyorum.

Altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Soru 12

Belgisiz sıfat göreviyle kullanılan sözcüklere iyelik eki eklenerek belgisiz zamirler oluşturulur.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili zamirlerden hangisi bu kuralı örneklendirmez?

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

Soru 14

(I) Öyle gülünç ki… (II) Zavallı insanoğlu

(III) insan müsveddesi yok mu, (IV) biçare

Neler çekmiş beni kendine benzetmek için

Hadi be… Ben (V) öylesi adam mıyım?

Numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı türden bir sözcüktür?

Soru 15

Kişi zamirleriyle kurulan isim tamlamalarından kimi zaman tamlayan durumundaki zamir düşer.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralın örneği vardır?

Soru 16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölümün yerine bir zamir getirilemez?