Sözcük Türleri Testi (Ad)
Soru 1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut ad kullanılmamıştır?

Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde tekil olmasına rağmen birden çok varlığı anlatan bir ad kullanılmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad olarak kullanılmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açık sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?

Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde renk bildiren sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

Soru 6

Dinle yolcu (I) bu ses (II) onun sesidir Sinsi (III) adımlarla (IV) akşam (V) yürüyor.

Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ad değildir?

Soru 7

Yeni bir sevda yangınına gebeydi gözlerin 
Her bakışın güneşten bir parçayı düşürüyor içime

Bu dizelerde ad durum eki almış kaç sözcük vardır?

Soru 8

Sinemde (I) açıldı çifte (II) yaralar (III)
Bunların (IV) acısı (V) ciğer paralar

Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi iyelik eki almıştır?

Soru 9

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hal eki almıştır?

Soru 10

Kimi zaman gerçekte somut olan bir isim, mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabilir. 

Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 11

Kaderin (I)önünde eğil,

Doğmamak (II)elinde değil.

Gözlerinin (III)yaşını sil,

(IV)Hayattan (V)zevk de alırsın.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi yalın hâldedir?

Soru 12

Biliyorum gölgede senin uyuduğunu 
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin 
Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin 
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu 

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde çoğul ad kullanılmamıştır?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır?

Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de durum eki almış bir ad kullanılmıştır?