Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç-Ünlem)
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı bir zarfın derecesini göstermek amacıyla kullanılmıştır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" cümleye "yaklaşık, aşağı yukarı" anlamının dışında bir anlam katmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı cümleye "nedensellik" anlamı katmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacı "ama" bağlacının anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 5

 (I) Bütün bunlar arkadan gelir, alttan gelir, tıpkı kuyu suyu (II) gibi. (III) Aynı şekilde, öğrendiğin bir şeyi (IV) kendine saklama arzusu (V) yalnızca utanç verici değil, yıkıcıdır da.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

Soru 6

I. Tut ki salkım salkım büyüyen dertsin, çilesin
II. Mümkün mü gönül terazisinde eksilesin sen
III. Farz edelim ki bu sene bolluk olacak
IV. Ölüm değil elbet yaşamanın bahanesi

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi anlam ve türce aynıdır?

Soru 7

(I) Kimse karşında (II) belki titremez gönlüm kadar
Bense (III) hâlâ korkarım dizinde ağlamaktan
Temâsı korku veren tatlı bir ölüm (IV) kadar
(V) Daha hoştur kalbime, görünüşün uzaktan

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru 8

Don Juan, rüya gören bedenin bir hayalet olmadığını, bu dünyada karşılaştığımız (I) öteki varlıklar (II) kadar gerçek olduğunu anlatmıştı. Söylediğine (III) göre, rüya, bir enerji alanı oluşturan (IV) tüm varoluşumuz (V) üzerinde kaçınılmaz biçimde yoğunlaşıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi edattır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmıştır?

Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç, iki zarfı bağlamıştır?

Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ile (-le/-la) cümleye "birlikte" anlamı katmıştır?

Soru 12

Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde "ile (-le/-la) " cümleye nedensellik anlamı katmıştır?

Soru 13

(I)Sanma bir gün geçer bu karanlıklar
Gecenin ardında (II)yalnız gece var
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar
(III)Yaşlı gözlerinle kal anneciğim
(IV)Gün olur köprü ortasında durur
(V)Anarım Adalar'da çamların uykusunu   

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi dizeye "sınırlama" anlamı katmıştır?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki sıfatı bağlamıştır?

Soru 15

O zaman, (I)o insanların kendi resimlerini çektirmeğe fazla meraklı olmadıklarını fark ettim. Bu yüzden bir kısmının (II)ancak resmi dairelerden istendiği (III)için çektirilmiş vesikalık fotoğraflarını bulabildim. Burada portrelerini ve (IV)bazı özelliklerini verdiğim kişilerden bazıları ile hayatta (V)sadece bir kere karşılaştım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru 16

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ile (-le/-la)" diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?

Soru 17

I. Aşk gelince gündeme bir tek seni tanıyorum.
II. Süresiz, özleminden cayır cayır yanıyorum
III. Sanma ki yalnızlık burçlarına atılmış okum
IV. Sorunuza aldığınız cevaptan sadece utanırsınız.

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır?

Soru 18

I. Bununla beraber üzülmediğinizi biliyoruz.
II. Kaldı ki sana söyleyecek sözüm kalmadı.
III. Ellerim bir kanat gibi titrekti.
IV. Sanki yalçın kayalar yan yana perçinlenmiş.

Yukarıdaki cümlelerde attı çizili sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır?

Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı cümleye "aşağı yukarı" anlamı katmıştır?

Soru 20

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?

Soru 21

(I) Bu askerlik günleri toplam yedi ay sürmüştü. (II) 1942 yılının ilk günlerinde ailesiyle birlikteydi. (III) Kendisini yeni bir hayatın eşiğinde görüyordu. (IV) Ayrılıkları çok zor ve hüzünlü olmuştu. (V) Onun askerliği devam edecekti.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç vardır?

Soru 22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" bağlacı, aralarında neden-sonuç ilişkisi olan iki cümleyi bağlamıştır?